Europa skal behandles bedre

Af Kathrine Richter, Landeleder for Volt Danmark

 

”Europa er en kvinde”, sagde Donald Tusk, da han præsenterede Europarådets fire kandidater fredag d. 5. juli med henvisning til gudinden Europa. Og selvom han muligvis brugte henvisningen til at fremhæve det positive i valget af to kvinder til to af EUs topposter, så mindede det mig også om, hvordan Europa blev behandlet i den græske mytologi.

Europarådet udnyttede et uenigt Europaparlament til at kidnappe processen. Og bevares, det glæder mig da, at den nye kommissionspræsident er en kvinde, men jeg begræder at det skulle ske på bekostning af det europæiske demokrati. Og hvad mener jeg med det?

Det demokratiske underskud bliver gang på gang fremhævet som det største problem i det europæiske politiske system. Et tilbagevendende og let genkendeligt angreb fra nationale politikere er påstanden om at EUs institutioner krænker landenes suverænitet og introducerer lovgivning over hovedet på folkevalgte nationale politikere.

Derfor gør det mig harm og frustreret, når det så i sidste ende – i 11. time – er de store landes ledere, der bag lukkede døre både havde agt og magt til at tilsidesætte den demokratiske proces, som Europaparlamentet og Kommissionen ellers havde arbejdet for i de sidste to år frem mod Europaparlamentsvalget i 2019, Spitzenkandidatprocessen.

Efter Indien er Europaparlamentsvalget den største demokratiske begivenhed i verden. Over 200 millioner europæere, ud af 400 millioner stemmeberettigede, gik til stemmeurnerne, men deres stemme blev tilsidesat i det øjeblik de store landes nationale ledere gik ind i et rum, hvor hverken noter eller referater slap ud. Hvor kun rygter og hvisken i korridorerne antydede hvilke tanker, strategier, løfter og løgne, der blev forhandlet og solgt.

Spitzenkandidatprocessen, som stadig skal forbedres, var det stærkeste forsøg på at gøre det europæiske demokrati mere gennemsigtigt, mere direkte og mere retfærdigt. Mere end nogensinde før oplevede vi at de europæiske politikere rejste Europa tyndt, stillede sig frem, mødte kontinentets befolkninger og stillede sig til ansvar for de værdier de holder i hævd og de visioner og ideer de havde for vores fælles fremtid.

Hvis Europa er en kvinde, så lad os behandle hende bedre. Lad os ikke kidnappe hende som Zeus gjorde det i mytologien, men styrke hende. Jeg ønsker at vi om fem år har en ægte Spitzenkandidatproces, hvor vi som europæere får en forenende politisk og samfundsmæssig samtale om vores kontinent og vores fælles potentiale. Til det har vi brug for ægte pan-europæiske partier, der med fast forankring i det lokale kan løfte ideen om Europa. Vi har ikke brug for aftaler bag lukkede døre, vi har brug for at være åbne om de udfordringer, der deler os og være modne nok til at indse at vi kommer længere, hvis vi står sammen.