Borrel

Volt vil have et arbejdsmarked til det
21. århundrede!

Vi mangler arbejdskraft, men skærer ned på integration og migration.
EURES er EUs jobportal - men danske virksomheder bruger den ikke !

Så lad os kigge på udfordringerne og løse dem - sammen!

Danmark har en stigende befolkningsudfordring. Vi bliver flere ældre og færre unge. Kommunerne kalder på flere hænder og regeringens umiddelbare svar er, at den næste generation skal tage jobs, der retter sig mod den ældre generation.

Der mangler 16.000 SOSU-assistenter i 2025 - Kommunernes Landsforening

Skole- og uddannelsesreformer skaber usikkerhed blandt de unge - Dansk Psykolog Forening

Denmark population pyramid 2022

Men angreb på uddannelsessystemet har fundet sted i mere end 10 år (denne artikel er fra 2010) og det skaber usikkerhed blandt den næste generation når man ikke ved, om dét man brænder for som 15-årig overhovedet er en mulighed som 19-årig.

Men det fortsatte angreb på den næste generation skyldes også at vælgerne slet ikke befinder sig blandt de unge. Nedenstående grafer fra Danmarks Statistik minder os om, hvad demokratiet betyder, når den næste stemmeberettigede generation er i mindretal.

Derfor har vi brug for mere fokus på den næste generation, så vi ikke graver en generationskløft!

Antal under 30

Så hvordan sikrer vi fremtidens arbejdsmarked?

Først og fremmest skal vi skabe en ny generationsaftale og migration er en del af samtalen. Det er pinligt, når danske politikere ikke kan kende forskel på at advokere for et sekulært samfund og falde i den fremmedfjendske udlændingedebat.

Volt har en række ideer, for vi ønsker et fremsynet arbejdsmarked, der takler de reelle problemer!

På fremtidens arbejdsmarked skal vi arbejde mindre, vi skal tage vores velfærd alvorligt, vi skal værdsætte kultur og kunst og vi skal styrke mulighederne for at skifte karrierer og retning flere gang i vores liv.

Her er nogle af de forslag, som Volt vil bringe på banen for at styrke det danske arbejdsmarked:

Fjern retsforbeholdet og styrk kvalificeret migration

Danmarks retsforbehold forhindrer mange ting, blandt andet at deltage i EUs Blue Card ordning. Her har EU søsat et særligt visum, hvor højt kvalificerede medarbejdere fra 3.lande kan søge Schengen visa. Disse kan ikke søge arbejdstilladelse i Danmark fordi vi har et retsforbehold.

Styrk danskundervisningen

Tidligere i år udkom Rockwool-fonden med en analyse , der undersøgte flygtninges tilknytning til erhvervslivet. De fandt, at selvom lavere sociale ydelser pressede flygtninge ud på arbejdsmarkedet, så var det danskkundskaber, der fastholdt dem og udviklede deres tilknytning.

Volt ønsker at styrke danskundervisning, som i flere år er blevet beskåret og nedprioriteret, for vi kan se, at det er kendskab til Danmark, der sikrer bedst tilknytning og udvikling på arbejdsmarkedet.

Anerkend frivilligt arbejde mens vi venter på en 30-timers arbejdsuge

Uden FrivillighedsDanmark ville mange ting slet ikke blive gjort. Vi kan styrke både frivilligheden og arbejdsglæden ved at anerkende frivilligt arbejde som del af den 37-timers arbejdsuge.

Mens vi venter på at fagforeningerne og arbejdsmarkedet parter bliver enige om at reducere arbejdsugen fra 37 til 30, så kan vi indføre frivillighedstimer.

Det betyder at Frivillighedsdanmark kan opleve at flere professionelle har tid til at lægge kræfter i foreningsarbejdet og for dem på arbejdsmarkedet betyder det, at man ikke mister retten til fuld pension eller fuld dagpenge, bare fordi man arbejder mindre på ens lønnede arbejde.

Styrk kollektive overenskomster i resten af EU

Vi i Volt ønsker at danske fagforeninger går aktivt ind for at styrke kollektive overenskomster i resten af Europa! Efter Mindstelønsdirektivet er kommet på banen er det på tide at tale højt og længe om danske erfaringer, da direktivet direkte siger at kollektive overenskomster er den gyldne standard!

Vi har brug for en ny måde at føre politik på - i fællesskab, med åbne øjne og nysgerrige hoveder. Det kræver samarbejde og dét står Volt for!