Volt FAQ - hvad vil du vide?

Volt Europa er det første pan-europæiske parti. Vi bygger vores lokale politik på fælles principper, deler vores ideer med hinanden og har det samme mål

- Et mere fælles Europa
- En tættere union
- At Borgere har en stærkere stemme i Europaparlamentet og på lokalt niveau.

Vi laver politik i fællesskab, der har fokus på fremtiden og er baseret på videnskab og de bedste løsninger. Det betyder at hvorend du er i Europa, så kan du stemme på Volt - dit europæiske parti!

Hvad handler Volt om?

Volt er en pan-europæisk, progressiv bevægelse der forsøger at revolutionere måden politik føres på og bestræber sig for en samlet, fair og åben Europæisk Union, som giver muligheder for alle.

Hvad startede Volt?

Kimen til Volt blev sået af Andrea Venzon, Colombe Cahen-Salvador og Damian Boeselager i 2016. Brexit, Trump og tendenserne i 2016 var ikke til at overse, men da de søgte efter et parti, som kunne tage kampen op kom de til den samme konklusion: Der var ikke noget ægte europæisk parti!

Så, på Brexit dag d. 29. marts 2017 da artikel 50 blev udløst var Volt kun en Facebook-side og en håndfuld personer, som var klar til at tage chancen. Idag har Volt Europa partier i 12 europæiske lande, har etableret juridisk status i Belgien og medlemmer fra de hele Europa kan melde sig ind i Volt Europa som almindeligt medlem, stemme på politik, der gælder for hele Europa og skabe den forandring både lokalt og europæisk, som man ønsker.

Hvordan bliver I finansieret?

Vi er indtil videre en frivillig organisation, men vores mål er at blive mere professionelle så vi kan købe folk fri til at gøre dét, der driver dem: Europæisk politik.

Du kan støtte Volt Europa i sin helhed via vores hovedside: https://www.volteuropa.org/donate

Derudover har vi ofte lokale Fundraiser kampagner for at støtte valgkampagner og her i Danmark kan man donere direkte til Mobilepay! Med små midler kan man komme langt - hvis du synes vi her i Danmark har brug for et ægte europæisk parti, så donér. Hvis du vil gå skridtet videre og skriv dig op.

Repræsenterer Volt kun EU medlemsstater?

Nej, som en pan-europæisk bevægelse vil vi være tilstede og stille op til valg i hvert europæisk land.
Vi har også en Volt Abroad facebook-side for alle dem, som bor udenfor Europa, men som ønsker et europæisk parti at stemme på, når de kommer tilbage.

Hvad står Volt for?

Volt er ikke et forkortelse. Vi anvender den internationale enheds måling af elektrisk potentiale. Vi valgte dette navn for at bringe nye energier til Europa og fordi det repræsenterer vores energiske og effektive team. Til dels, det internationale ord gør det muligt for at os at bruge det samme ord på tværs af Europa.

Hvad er Volts vision for, hvordan Europa skal fungere?

Et forenet Europa der værdsætter sine borgere og beboere, som er i stand til at opfylde deres unikke potentiale og vedvarende bestræbe sig på at opnå sammen den højeste standard for menneskelig, social, miljømæssig og teknisk udvikling.

Vores fællesskaber er vores hjem. Vores regioner er vores hjem. Vores lande er vores hjem og Europa er vores hjem. Vi vil have problemer løst på det laveste niveau muligt og nødvendigt på det højeste niveau. Lige nu er Europa ikke i stand til at løse de problemer, som det står overfor og borgere betaler for konsekvenserne.

Hvor er Volt på det politiske spektrum?

Vi er utvetydig for et demokratisk system, som følger retsstatsprincippet. Vi ønsker dog ikke at positionere os som venstre eller højre, for vi ønsker ikke at 20. århundredes ideologier skal forfølge vores ambitioner for 21. århundredes politik. Vi søger de bedste løsninger på alle problemer som vi ser omkring os og vi skriver politik på baggrund af forskning og undersøgelser.

Hvad er Volts politiske værdier?

Volt står stærkt ved de stiftende værdier af den Europæiske Union - menneskelig værdighed, frihed, demokrati, lighed, retsstatsprincippet, og menneskerettigheder - og udviklingen af samfundet, hvor inklusion, tolerance, retfærdighed, solidaritet og ikke-diskrimination står stærkest. 

Der er fortsat meget, som skal forbedres i vores samfund og vi skal bestræbe os på intet mindre end de højeste standarder for alle borgere - og derfor har vi skabt Volt. De fundamentale delte værdier som inspirerer vores vision for Europa er, burde og kan blive!

Menneskelig værdighed

  • Vi tror på på ufravigelige værdighed i mennesket. Denne respekt og taknemmelighed for hvert menneske leder vores politikker i dets hjerte. 

Lige muligheder

  • Vi tror på retten for alle til at udfolde deres eget unikke potentiale uansete deres livsbetingelser. For at opnå denne vision i Europa vil vi gøre brug af hver borgers potentiale. Vi har ikke råd til at lade økonomiske vilkår, diskrimination og fordomme holde nogen tilbage i mens andre bliver begunstiget.

Frihed

  • Vi tror på alle frihederne, som er opnået i europæiske samfund indtil nu og som er en del af EU’s traktat for fundamentale rettigheder (EU Charter of Fundamental Rights). Dog kan borger rettigheder variere fra medlemsland til medlemsland. Vi er forpligtet til at sikre at alle borgere nyder samme niveau af frihed om det omhandler civile rettigheder eller mulighed for at starte en virksomhed uanset, hvilken del af unionen de bor. 

Retfærdighed

  • Vi tror på at et retfærdigt samfund ikke kun indebærer ligebehandling foran loven, men også om et retfærdigt og fair samfund, hvor social mobilitet er en realitet, sikkerhedsnet ikke efterlader nogen bag sig, økonomisk ulighed er reduceret og miljøet er beskyttet for det fælles gode for alle. 

Bæredygtighed

  • Vores fokus er udvikling for en bedre fremtid og derfor tror vi på at bæredygtighed er nøglen dertil. Vores økonomier skal både være miljømæssige og finansielt bæredygtige så fremtidige generationer kan nyde et sundt miljø og ikke være overbebyrdet af gæld. 

Hvorfor skal jeg stemme på Volt?

Det skal du fordi vi er lige så skeptiske om politisk som du er. Nogen af os er eksperter imens alle er nysgerrige, passioneret og optimistiske. Du skal stemme på os fordi vi tilbyder en forenet stemme til alle dem, som vi hjælpe med at bygge fremtiden for Europa

Er I allieret med eller støttet af et større politisk parti?

Nej. Vi indgår dog valgkampsalliancer med ligesindede så vi ikke deler stemmer unødigt. Vi er pragmatiske overfor vores oveordnede målsætning om mere Europa i europæisk politik.