I 2017 blev Volt, det første paneuropæiske parti grundlagt.
I 2019 fik vi valgt vores første MEP, Damian Boeselager.

Vores 2019-2024 valgprogram: Amsterdam Deklarationen

#1 Fix the EU udtalelse
#2 Gør Europa til en sværvægt
# Skabe et lige samfund udtalelse

Grundlæggende har Volt inddelt vores politik i 5+1 udfordringer:

Smart State

En Innovativ Stat

^

En innovativ stat forbedrer vilkårerne for hele samfundet og drager fordele af udvikling. Det betyder fokus på infrastruktur, lige adgang til ydelser og dét at lære fra andre.

Her i Danmark vil vi fokusere på at forbedre forholdene for at tage en uddannelse - ikke ved at overlade det til virksomhederne at efterspørge forskere, der kan løse nutidens problemerne, men ved at skabe et mod i Danmark til at se mod fremtiden og investere i mere fri forskning.

Vi ønsker at styrke alle dele af uddannelsessystemet. Børn og unge skal have større adgang til vejledning, så man bliver mere bekendt med sine muligheder, og vi skal sætte kritisk medieforbrug på dagsordenen. Sprog skal være en essentiel del af vores uddannelsessystem, og det ønsker vi også skal gælde migranter i Danmark. Dansk som fremmedsprog skal være gratis og tilgængeligt, for sprog er en portal til at forstå et lands kultur.

En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi ønsker derfor både at styrke vores digitale OG vores medmenneskelige løsninger. Sikker deling af sundhedsdata skal ledsages af ressourcer, der ikke svigter patienterne eller vores værdifulde plejepersonale på alle niveauer. Volt ønsker et sammenhængende samfund, der giver magt til borgerne og mulighed for at byde ind med nye ideer og løsninger der, hvor det giver mening.

Her kan du se al vores politik indenfor Smart Stat-udfordringen.

Economic Renaissance

Økonomisk Genfødsel

^

For at imødekomme fremtidens udfordringer ønsker vi en genfødsel af den måde, som vi tænker økonomi på i Europa.

Det er noget, som vi kun kan gøre i fællesskab, men det kræver, at hele samfundet er i stand til at foretage de nødvendige valg i hverdagen.

På europæisk plan vil vi have en flad, fast skat på de store, internationale virksomheder, der opererer i Europa for ved at have skatteindkrævning på europæisk plan vil det fjerne muligheden for at arbejde med skattely, og det vil øge gennemsigtigheden.

Vi ønsker at forbedre mulighederne for små- og mindre virksomheder i opstartsfasen ved at fokusere meget mere på Open Source software-løsninger.

Vores fremtid kræver samarbejde, for vi er sammen om denne jord, så lad os begynde med at hjælpe hinanden til at skabe nye økonomiske muligheder, der passer til de teknologiske og økologiske realiteter.

Endelig mener vi også at Den Europæiske Centralbanks mandat skal øges så vi endelig kan se en ekspansiv finanspolitik i Euro-zonen så Europa har de samme finansielle redskaber, som andre valutaer.

Her kan du se al vores politik indenfor Økonomisk Genfødsels-udfordringen.

Citizen Empowerment

Borgerinddragelse

^

Vi ønsker at styrke den enkeltes borgers stemme i hverdagen, så det ikke kun er ved valg man bliver lyttet til.

Én af styrkerne ved Volt er, at vi aktivt deler gode løsninger på tværs af grænser. Det skal være muligt for borgere deltager i borgerhøringer så deres bekymringer og ideer bliver inkorporeret i løsninger.
Volt støtter aktivt initiativer, der fostrer den gode demokratiske samtale.

Det kunne for eksempel være en pan-europæisk nyhedstjeneste, der gør nyheder fra hele Europa tilgængelig for alle europæere på deres sprog så hvad der sker i andre lande bliver nemmere forståeligt.

For at få et deltagende demokrati ønsker Volt at gøre det muligt for borgere at deltage på deres præmisser, digitalt, personligt eller transnationalt.

Her kan du se al vores politik indenfor Borgerinddragelses-udfordringen.

Social Equality

Social Lighed

^

Vi oplever stadig stor diskrimination af mindretal, LGBTIQ+ og adgang til abort er fortsat ulovligt i en håndfuld europæiske lande.

Volt arbejder aktivt for ligestilling og ønsker at lede ved eksempel. Vi skal være mere modige og menneskelige i den måde, som vi arbejder med hjemløshed, misbrug og vold i hjemmet og implementere de løsninger, som vi kan se har en positiv effekt.

Volt ønsker et lige samfund, hvor det individuelle potentiale kan frigøres, og her ønsker Volt at gå forrest og tage et større ansvar.

Her kan du se al vores politik indenfor Social Ligheds-udfordringen.

Global Balance

^

At skabe en global balance handler om at se på cirkeløkonomi og den måde vi anvender ressourcer på.
Vi kan på europæisk plan strukturere produktionsmuligheder for at øge omstillingen til cirkulær økonomi, som netop ser på at løse vores globale ressourceforbrug.

Vi har set disse omstillinger før i mindre skala men for fremtidens skyld må disse omstillinger skaleres op.
Vi ønsker at introdudere en europæisk kul-skat og standse al støtte til udviklingen af fossile brændstoffer.

Den vestlige verden står for en meget stor udledning af CO2, og derfor skal vi også gå forrest i udviklingen af løsninger.

Her kan du se al vores politik indenfor Global Balance-udfordringen.

+ EU Reform

^

Den Europæiske Union er vores fælles projekt. Efter århundreder med konflikter har vi formået i fællesskab at skabe en union, som har sikret fred og fremgang i over 60 år. Vi er stolte af denne bedrift. EU har begrænsninger, og derfor advokerer Volt for institutionelle reformer.

Vi ønsker med tid at fjerne Rådets rolle i EU, og vi ønsker så hurtigt som muligt at give Europaparlamentarikerne mulighed for at fremlægge lovforslag. Denne ret er nu kun mulig for Kommissionen, og her ønsker Volt at demokratisere EU på en meget fundamental måde.

Her kan du se al vores politik indenfor EU-reform udfordringen.

Læs flere af vores aktuelle politiske holdninger og følg os på Facebook, Instagram eller Twitter.