Frederiksberg
Kommunalvalg 2021

Frederiksberg har brug for Volt fordi... 

.. vores udfordringer er grænseoverskridende og derfor har vi brug for et parti, der ser ud over grænserne. Vi er ikke bare én kommune, eller ét land. Vi er en del af denne verden og vi skal have et parti i kommunalbestyrelsen, der sætter Frederiksberg på det europæiske landkort. 

For Frederiksberg er europæisk! Vi har et levende internationalt miljø på Frederiksberg og dén diversitet gør Frederiksberg til noget særligt. Vi skal værne om diversitet og forskellighed og vi skal gøre det muligt for at vores borgere på Frederiksberg at drage fordel af alle de resourcer, som Europa har at byde på!

Der er tre pejlemærker, som vi vil gøre til omdrejningspunktet i vores kampagne på Frederiksberg og vi håber du vil bakke op! 

Klima-ansvarlighed, Borgerinddragelse og Økonomisk nytænkning

KlimaAnsvarlighed

lad os tale om Borgerforgrønnelse!

^

Borgerforgrønnelse drejer sig om at vi på Frederiksberg skal have flere muligheder for at forgrønne vores liv. Derfor støtter vi fuldt ud Frederiksbergs samarbejde i C40-netværket, hvor byer i hele verden samarbejder og deler bedste erfaringer indenfor bæredygtig udvikling.

Vi vil samarbejde for bedre adgang til el- og hybridbiler, der er opladet ved grøn energi. Det er ikke nok at sætte ladestandere op, hvis elektriciteten er sort som kul. Parker-projektet har forsøgt at skabe V2G-biler og sådanne projekter vil vi fortsat støtte.

Artikel i FrederiksbergLiv: Etablér en borgersamling om Frederiksbergs trafikvision

Generelt drejer det sig om at vi kan komme nemmere rundt. Vi har Super Cykelstier, men lad os sørge for disse også er til rådighed for el-cykler. Elcykler fungerer mest optimalt på længere strækninger uden lyskryds, så lad os etablere Super El-cykelstier!

Biomarkeder og lokalmarkeder - Frederiksberg fortjener et biomarked - for eksempel på den nye plads bagved Rådhuset - hvor nærliggende økologiske landbrug kan afsætte deres varer og hvor Frederiksbergborgere kan komme hinanden ved. Et rigtigt marked, der bakker op om vores lokale butikker og giver plads til friske måder at handle på.

Vi vil sørge for at borgere lever i en kommune, der styrker biodiversiteten. Åbne pladser, tagrygge, dele af plæner og tilplantede områder skal “forvildes” og transformeres. Vi foreslår at oprette et Grønt Bio-team, der har til opgave at finde steder på Frederiksberg, hvor biodiversiteten kan øges og som kan hjælpe boligforeninger med kreative løsninger.
Vi støtter Gadehaver på Frederiksberg

Og selvfølgelige skal vi fortsætte med at affaldssortere. Frederiksberg skal være Danmarks førende indenfor affaldssortering og vi skal styrke de lokale borgertiltag, der gør byen grønnere og renere i hverdagene.

Borgerinddragelse

- lad os styrke Frederiksbergs borgere!

^

Volt er et borgerdrevent parti, der arbejder nedefra og op. Vores samfund står overfor mægtige udfordringer, så det er nu vi skal sørge for at alle er med!

Volt vil oprette et Demokratihus, hvor foreninger kan mødes og vidensudveksle, afholde møder og blive inspireret af hinanden. Vi skal have et levende demokratihus for alle byens frivillige foreninger og et startsted for alle, der ønsker at blive mere aktive samfundsborgere. Slut med enlige møder forskellige steder i byen - lad os have ét stort sted, hvor vi kan bygge et levende fællesskab! 

Artikel i FrederiksbergLiv: Giv Demokratiet et tag over hovedet!

Volt er et lokalt forankret parti med europæiske visioner. Vi vil sætte Frederiksbergs borgere i kontakt med resten af Europa igennem det europæiske Twinning program. Ved at knytte bånd til andre europæiske byer kan vi udvikle nye netværk, udvide mulighederne for samarbejde, både kulturelt og økonomisk. Volts lokale europæiske netværk er perfekt til at sætte dette i værk.

Vi ønsker også større lokale netværk. Blandt andet ved at muliggøre bedre samarbejde mellem kunstnere og borgere med hjemmekoncerter i lokale haver og på gader. Efter COVID19 har vi i højere grad brug for at komme tættere på hinanden igen.

Til de større anliggender ønsker vi at introducere Borgersamlinger. For eksempel om Frederiksberg Hospitalsgrunden, Bispebuen og Frederiksberg Bakke, hvor vi ønsker en inklusiv diskussion blandt mange forskellige borgere.
Særskilt er vi interesseret i Frederiksberg Hospitalgrund fordi vi gerne ser, at denne store, vigtige del af Frederiksberg bliver noget flere er del i. Vi vil kæmpe for at denne del af Frederiksberg er noget borgere kan se sig reflekteret i og respekterer denne historiske del af Frederiksberg.

Vi ønsker generelt at styrke borgernes stemmer i kommunen. Derfor vil vi styrke den eksisterende Whistleblower-ordning og Borgerrådgiverens rolle. Vi vil at gennemsigtigheden  skal sikres i henhold til Transparency Internationals anbefalinger. Endelig foreslår vi at al information på Frederiksberg hjemmeside oversættes 1:1 til engelsk så alle borgere har adgang til relevant information.

For at styrke borgernes rettigheder på lejemarkedet vil vi også foreslå et depositumskontor, hvor lejere kan indsætte deres depositum for at undgå at blive snydt eller udnyttet af udlejere.

Vi ønsker også at styrke lokale medier ved at fastlægge en fast procentdel af kommunalbudgettet til medieudvikling.

Økonomisk nytænkning

- 21. århundredes finansielle virkelighed

^

Fremtidens økonomi er grøn, international og digital. Vi ønsker at Frederiksberg tager livtag med disse udfordringer og gør sit for at sikre gode arbejdsforhold og muligheder.

Vi står overfor et boligmarked, der kun synes at blive mere og mere ulige. Fællesskab er vigtigt og en kommune med Frederiksbergs historie skal være en kommune, der rummer forskellighed. Derfor ønsker vi at styrke de boligformer, der styrker fællesskabet, så vi både etablerer boliger der kan betales og hvor man får nye relationer.

Men mens vi venter på de billige og mangfoldige boliger til vores næste generation, så ønsker vi at sætte mere fokus på bofællesskaber og sociale boligformer.
Studerende, men også enlige og ældre har gavn af fællesskaberne og vi ønsker at se på, hvordan vi kan hjælpe til at huse og større lejligheder kan udnyttes bedre.

For boligfællesskaber er vanskelige, da mennesker er forskellige. Derfor skal der også være et større fokus på det gode fællesskab egentlig kræver af den enkelte - fra de gode fingerregler til smarte indretningsløsninger.
Vi håber både banker og ejendomsmæglere kan være en del af dette skub for at reformere vores boligmarked.

Overfor en stigende digitaliseret økonomi skal vi styrke en ansvarlig deleøkonomi, der kan give borgere mulighed for større økonomisk selvstændighed i hverdagen. Det skal ske uden at skævvride arbejdsmarkedet og derfor vil vi gå i dialog med virksomheder for at sikre at den nye former for deleøkonomi er fair og bæredygtig.

I 2022 udløber forsøgsordningen med medicinsk cannabis. Vi vil gerne undersøge muligheden for at etablere bedre vejledningsmuligheder omkring brug af CBD olier og gå i dialog med Lægemiddelstyrelsen og andre relevante institutioner om muligheden for at etablere salgspunkter på forsøgsbasis. Det kan reducere den illegale salg af cannabisprodukter og forbedre samtalen om brug af cannabisrelaterede produkter.

Vi støtter os op af europæisk overvågning af området, hvor man i stigende grad anbefaler legalisering for at fjerne det sorte marked og dermed en vigtig indtægtskilde for organiseret kriminalitet.
https://www.emcdda.europa.eu/topics/cannabis-policy_en

Volt Plakatschlange

Se hele Volt Europas paneuropæiske idekatalog