Volt Danmarks åbningstale til Folketinget 2022

Volt Danmarks åbningstale til Folketinget 2022

4. okt. 2022 06.00.00 UTC
15 - Getting ready to set up info stand

Lad os få Volt
på DIN stemmeseddel

"Efter 50 års medlemskab i EU er det på tide, at vi indtager en ny rolle i formningen af vores europæiske fællesskab."

Vi skal tale om Danmarks rolle i Europa. Vi står overfor udfordringer, som vi i Danmark ikke kan klare alene. Svaret, mener vi, ligger i et dynamisk, solidarisk Europa, der i en globaliseret verden står fast på vores europæiske værdier: Demokrati, menneskerettigheder, lighed, frihed, menneskets værdighed og retsstaten.
Det kræver også en ny form for politisk organisering i Europa og det kræver reform af vores europæiske institutioner og det kræver en ny europæisk opmærksomhed blandt alle borgere i Europa.

Klimaforandringer kræver fælles indsats. Europa skal indføre CO2-kvoter i vores fælles marked. Vi skal forbedre vores europæiske energiledning så vi kan levere overskudselektricitet til vores naboer. Vi skal investere i grønne energiløsninger såsom atomkraft for at erstatte fossile brændsler og vi skal styrke vores transportsektor med nye batteriteknologier.

Dette kræver forskning og investering og her kan Danmark bidrage til vores europæiske fællesskab.

Vi må ikke tage demokrati for givet. Der er i dag flere autokratier end demokratier og i Europa ser vi politikere, der fremmer det nationale frem for det europæiske, der virker på den korte bane, men som ignorerer behovet for fælles løsninger på den lange bange. Vi har derfor brug for et stærkt, demokratisk Europa, der kan agere legitimt i verdenen, hvor Europas befolkning udgør mindre end 5% af den globale befolkning. Vi skal tale om demokratisk reform af det europæiske demokrati i Europaparlamentet, Kommissionen og EUs institutioner.

Danmarks grundtvigianske historie, andelstanke, organiseringsgrad og flade strukturer er erfaringer, som vi burde dyrke og dele i vores europæiske fællesskab.

Menneskerettighederne er vores humanistiske lakmusprøve. Krig, klima og kriser sender folk på flugt og der er ikke ét land i Europa, som skal stå alene med at hjælpe de mennesker, der søger håb og et nyt liv. Migration er et historisk faktum og menneskevandringer har skabt den verden vi lever i i dag. Det ville være forkert at forestille sig, at migration ikke ville være en del af den moderne verdensskabelse. Derfor er det endnu vigtigere at vi står fast på vores menneskerettigheder og retsstatsprincipper, når det gælder behandlingen af flygtninge og migranter.

Vi skal ikke udlicitere vores ansvar til tredjelande i Afrika som Rwanda. Vi skal ikke sende penge til vores sydlige europæiske naboer, vi skal derimod styrke vores evne til at integrere og uddanne de mennesker, der forlader deres hjemland i håb om en anden fremtid end dén, deres tilfældige fødsel giver dem. Det betyder helt konkret bedre sproglære og investering i lokale integrationsprojekter.

Lige samfund er fredelige og skaber de bedste muligheder for borgerne, der bor i dem. Social lighed dækker over adgang til lægehjælp, adgang til socialhjælp, adgang til uddannelse, adgang til et fair arbejdsmarked, adgang til retshjælp og sikring af vores demokratiske rettigheder.

Social lighed og den fred de afstedkommer er dog ikke selvskrevent i noget samfund og vi skal passe på at vi ikke lader kortsigtede behov drive en uhensigtsmæssig politik på langt sigt. VI har brug for at skabe bedre rammer for vores borgere og her skal tillid og solidaritet tættere på borgeren, snarere end de nedbrydende mistillidsskabende systemer, som vi har opbygget i dag.

Når det gælder arbejdsmarkedet og vores økonomi, så skaber de rammerne for vores samfund, men vi kan ikke behandle hverken arbejdsmarkedet eller økonomien på den korte bane. Vi har brug for makroøkonomiske visioner for Danmark i Europa som uddannelsesland, som grøn investor og som en leder indenfor det organiserede arbejdsmarked.
Styrkelsen af det europæiske arbejdsmarked begynder med at styrke borgernes rettigheder på arbejdsmarkedet og igen burde vi dele erfaringerne fra Danmarks 100-årige fagforeningshistorie.

Danmark skal ikke være bange for EU direktiver – vi skal styrke kollektive overenskomster i Europa ved at tale vores model OP og komme med vores egne visioner for det fælleseruopæiske arbejdsmarked.

Alle disse tiltag afhænger dog af at vi er i sikkerhed til at kunne udleve dem. Vores sikkerhedsmæsisge engagement i Europa, i Arktis og i vores internationale samarbejder styrker ikke alene Danmarks anseende, men det viser at vi kan lede ved eksempel. Danmarks forsvarsstyrker skal have de nødvendigheder, som en international anerkendt styrke har brug for og derfor går vi ind for at sikre Danmarks 2%-bidrag til NATO samt forbedre forholdene for vores mænd og kvinder i det danske forsvar.

Disse ambitioner er nye toner i dansk politik. Efter 50 års medlemskab i EU er det på tide, at vi indtager en ny rolle i formningen af vores europæiske institutioner og vores europæiske fællesskab.

Vi i Volt Danmark har disse visioner og for første gang har vi også et politisk parti i Danmark, der kan føre disse visioner ud i livet, hvis borgere i Danmark giver os muligheden for det.