Volt France - Bulletin Août 2022 - Agenda Lille

Volt har en
fælles politisk
dagsorden for Europa

Vores politik

Vi står idag med et dilemma.
Vi ved, at vores udfordringer kræver internationale løsninger, men vi har kun nationale partier til at finde på dem. Lad os fikse dét!
Sammen med borgere i hele Europa er Voltere gået sammen for at samle de bedste ideer og vi stiller op til valg for at løse problemer og styrke fællesskabet! Vi har allerede mere end 100 folkevalgte og vi ønsker også at blive repræsenteret i Danmark!

Vi beder dig derfor om din støtte, så vi kan komme på stemmesedlen i Danmark - giv din vælgererklæring her: https://Volt.link/stemvolt

Denne side giver dig et kort indblik i vores politik - du kan altid læse al vores politik på www.volteuropa.org/policy-portfolio

Aktiv Dødshjælp

Værdighed i døden

^

I dag lever vi længere end nogensinde før og det sætter vores medmenneskelighed på nye prøver. Aktiv dødshjælp giver os kontrol over vores liv og død, det giver værdighed og ro over vores sidste rejse.

 • Vi ønsker at give folk ret til at afslutte deres liv på egen vis.
 • Brugen af behandlingstestamente skal udbredes.
 • Læs mere om vores politik her.

Atomkraft i Danmark

Ja tak!

^

Vi skal ændre vores holdning til Atomkraft - Volt siger JA til atomkraft!

Læs mere om Volts politik om atomkraft her !

I 1985 udtalte den daværende energiminister: "Det er uklogt (…) at afskære sig fra engang i fremtiden at tage en bestemt energiteknologi i anvendelse (…) [K]ernekraften, kan indebære store fordele med hensyn til miljø, økonomi og forsyningssikkerhed."
Vi mener det er på tide at ophæve denne lov og med den nye taksonomi fra EU giver det mening at Danmarks regering bakker op om forskning i ny teknologi.

Kathrine Richter: Når man står i en akut klimakrise er det uansvarligt ikke at skifte holdning til atomkraft. Ræson, 2021

 • Ophæv loven, der udelukker Atomkraft fra Danmarks energimiks.
 • Styrk forskningen i nye generationer af atomkraftværker som Molten Salt, små modulære reaktorer samt avancerede nukleære fissions- og fusionskoncepter.

Læs hele Volt Europas energipolitik!

Biodiversitet x10

For fremtidens skyld!

^

Vi skal styrke vores biodiversitet, reducere temperaturen i byerne og adaptere til klimakrisens konsekvenser, såsom skybrud, tørke og storme. Stærkt lokalt fokus på forgrønnelse er en vigtig del af klimasikringen.

EU midler

Søgning skal være nemt!

^

Lokale og borgernære initiativer skal opbakkes til at søge EU-midler med andre partnere i Europa.

 • Vi vil styrke regionernes EU-information.

EU-Forbeholdene

Danmark uden forbehold

^

Vi ønsker at fjerne vores forbehold og styrke vores forhold til EU.

 • Retsforbeholdet skal afskaffes.
 • Euroen skal indføres - Daisy på Euroen!

Og her er vores 12 årsager til at vi fik afskaffet Forsvarsforbeholdet.

Flygtningepolitik

Nej til Rwanda!

^

Ifølge UNHCR er 100 millioner mennesker tvunget fra deres hjem i 2022. Volt mener at Europa skal stå sammen om en fair og human flygtningepolitik.

Her er vores flygtningepolitik

Forskning

Nobelpriser tager tid!

^
 • Styrk investering i forskning og match EUs budgetter.
 • Øg forskningen i den grønne omstilling i alle sektorer!

Forsvarspolitik

Ja til 2%

^

Den 1. juni 2022 valgte danskerne at afskaffe forsvarsforbeholdet. Nu skal Danmark gå helhjertet ind i det europæiske forsvarssamarbejde. Vi har et ansvar overfor vores allierede.

Her er Volts forsvarspolitik - EU reform s. 212-215

Klimaøkonomi

^

Her er vores politik om Energiomstilling og Klimakampen

For at løse klimaproblemet skal vi både øge holdbarheden på vores produkter, blive bedre til at genanvende og belønne grønne valg. Vi ønsker at Danmark aktivt presser på for at EU skal være CO2-neutralt i 2040. Det kræver aktiv adaption og et nyt tankesæt i forhold til virksomheder, der forurener. Vi vil støtte initiativer, der flytter cirkulær økonomi fra abstrakt til realistisk i alle hjem og virksomheder i Danmark.

 • CO2-priser skal indføres i EU
 • Styrk den cirkulære økonomi i produktion og i husholdningen!
 • Right to Repair skal efterleves og udvides.
 • Paneuropæisk Pantsystem fjerner skrald og styrker genbrug.
 • Byggebranchen er storudleder - brug bæredygtige byggematerialer ved konstruktion eller renovering.
 • Styrk Polluter Pays-regler
 • Danmark og EU skal være CO2-neutralt i 2040.
 • Skattefritagelser for flybrændstof skal standses som Fitfor55 siger.
 • Læs mere om Volt Danmarks energi- og klimapolitik.

Kulturpolitik

^

Vi må ikke glemme erfaringen fra Covid19-pandemien: at det var kultur, der skabte samvær og værdi i en krisetid. Dette perspektiv kræver handling!

 • Skab et KulTurPas for dem, der ellers ikke har råd til at nyde kulturbegivenheder.
 • Styrk lokale kulturfestivaler og foreninger i Danmark.
 • Folkeskolen skal være divers og kreativ anlagt.

Landbrugspolitik

^

Vi har brug for at reformere vores landbrug. Både i forhold til klimaet, fødevareproduktion, finansiering og landbrugets generelle rolle i verden.

 • Vi skal reformere CAPen 
 • Styrk lokale landbrugsløsninger og salg i nærområder
 • Styrk import af landbrugsprodukter fra afrikanske nationer
 • CO2-udskillelse og naturlige kulstofsænkninger skal være del af vores bæredygtige landbrug.
 • Dyrevelfærd skal garanteres og information til forbrugere skal styrkes.
 • I 2017 udgjorde svineproduktionen ⅓ af medicinalindustrien - vi har råd til at skabe en bæredygtig landbrugskultur i Danmark med fokus på økologi, re-wilding og biodiversitet.

Mobilitet

Volt leder den Grønne Bølge

^

Volt arbejder mod CO2-neutralitet i 2040 og transportsektoren udgør én af de største udledere i verden. Derfor har vi brug for nye tiltag!

Vi har masser af ideer til mobilitet!

 • Udbyg muligheder for offentlig transport i mindre beboede områder.
 • Udbyg det danske ladenetværk til el- og brintbiler.
 • Bind danske byer sammen med Supercykelstier.
 • Skab cykelvenlige byzoner
 • Stop brugen af fossile brændstoffer i vejkøretøjer i 2035.
 • Støt vejafgiftsløsninger og betalingsringe om byerne.
 • Vi skal sænke farten og dermed reducere emissioner.
 • Styrk lang- og mellemdistance jernbanenet, flere europæiske højhastighedstog og nattog!
 • Kun 0-emissionsskibe må sejle i Europæiske farvande fra 2035.
 • Femern-forbindelsen muliggør mere godstransport hvilket betyder mindre CO2-udledning og vejbelastning.

Sekulær stat

^

Volt går ind for den sekulære stat. Det betyder adskillelse af kirke og stat og det betyder religionsfrihed for alle.

 • Religionsfrihed betyder at alle har ret til at vælge sit eget forhold til religion, inklusiv at være fri fra religion. 
 • Så længe religiøse foreninger har skattefrihed, vil vi sidestille ateistiske og sekulære foreninger.

Sociale indsatser skal styrkes.

^

Her er vores politik om Social Lighed

Vi har brug for mere, ikke mindre fokus på socialt udsatte personer.

 • Følg Housing First princippet i forhold til hjemløshed.
 • Skab sociale boligformer og boligfællesskaber til overkommelige priser.
 • Stands mobning ved at styrke lærere og pædagoger.

SU er en investering!

^

Vi fører en endeløs kampagne for at fastholde og udbrede SU

Vi mener at alle lande burde indføre SU! Det er en investering i lokaløkonomien og giver økonomisk frihed til den næste generation uanset hvem deres forældre er.

Arbejdsmarkedsreform

Styrk de kollektive aftaler!

^

Læs mere her!

Industrisamfundets 8-timers arbejdsdag med otte timers hvil og otte timers fritid gav arbejdere et solidt fodfæste gennem fagforeningsdannelse.
I dag er arbejdsdagen mere effektiv og derfor skal vi også tænke nyt på arbejdsmarkedet.
Vi går efter en 4-dages arbejdsuge og sikre, at vores omskiftelige samfund ikke efterlader folk uden muligheder.
Livslang læring giver mulighed for et brancheskifte og at forebygge nedslidning og jobtræthed.

Kathrine Richter: EU er løsningen på manglende arbejdskraft. Netavisen Pio, 2021.

Borgerinddragelse

Lyt og handl!

^

Volt kan se at borgerinddragelse skaber bedre beslutninger. Derfor skal borgere have mere direkte indflydelse på projekter, som har indflydelse på hverdagen og lokalsamfundet.

Cannabis

Legalisér cannabis!

^

Her er vores politik!

Vi har brug for at diskutere alle konsekvenserne ved vores nuværende politik, som vi mener vi skal ændre. 

Cannabis er desværre blevet stigmatiseret, og har været et område hårdt angrebet i kampen mod euforiserende stoffer. Det skal der laves om på og de medicinske evner cannabis har skal udforskes.

 • Gør som Portugal: Afkriminalisér cannabis.
 • Styrk de medicinske undersøgelser.
 • Lancér CBD butikker på forsøgsbasis.

Digitalisering

Ansvarlighed og gennemsigtighed

^

I takt med at vi har adgang til flere digitale løsninger skal vi også have styr på, hvem der har vores data, hvordan de bliver brugt og vi skal være sikre på, at alle kan være med! Volt er et pro-teknologisk parti, men der skal være gennemsigtighed og ansvarlighed i dets anvendelse.

 • Styrk Open Source løsninger.
 • Stands ulovlig logning.
 • Styrk digital inklusion så alle kan være med.
 • Kodesprog skal være noget flere taler.
 • Danmarks sundhedsdata er værdifuldt og skal deles ansvarligt.

Energipolitik

Energinet og Parisaftalen

^

Volt arbejder for et CO2-neutralt Europa og Danmark skal være en del af løsningen. Vi skal også arbejde for energiuafhængighed og det betyder udbygning af vores elnet og reformering af vores energiproduktion til at inkludere brintbatterier og levere atomkraft.

 • Reformér el-nettet så det kan håndtere flere energityper.
 • Styrk Power-2-X forskning og udvikling.
 • Lad os prioritere at energieffektivisere vores boliger.
 • Sæt standarder på nul-energibygning (nZEB) for alle nye bygninger i EU inden 2030 og netto-nulemissioner for alle bygninger inden 2030.
 • Gør det muligt for borgere at levere elektricitet til el-nettet.
 • Harmonisér marked reguleringen i EU.
 • Støt udskiftning af fossile brændselsovne og -fyr og styrk elektrificering samt bæredygtige fjernvarmeløsninger.

Se Volt Europas energipolitik her

Folkeskolen

^

Vores verden ændrer sig og vi skal styrke folkeskolens muligheder for at følge med udviklingen i samfundet. Vi har brug for en stærk og velfunderet folkeskole, der kan uddanne vores næste generation til den nye verden, vi står overfor.

 • Styrk digitale fagligheder
 • Bedre seksualundervisning
 • Støt børn med særlige behov - specialklasser skal sikres!

Frivillighed

^

Frivillige foreninger har stor kapacitet til at gøre en  forskel. Vi har brug for at styrke rammen for frivillighed og gøre det nemmere for foreninger at skalere og vi skal styrke anerkendelsen af det frivillige arbejde.

 • Gør det muligt at bruge frivillighedstimer som del af fuldtidsansættelse.
 • Styrk muligheden for frivilligt arbejde under arbejdsløshed og reducér krav til jobsøgning.
 • Styrk skalering af frivillige foreninger.

Føderale Europa

Stronger Together!

^

Tjek vores EU-reform ideer

Den Europæiske Union er vores fælles projekt. Efter århundreder med konflikter har vi skabt en union, som har sikret fred og fremgang og vi kan være stolte af denne bedrift. EU har begrænsninger, og derfor advokerer Volt for institutionelle reformer.

 1. Vi ønsker at fjerne Det Europæiske Råd i EU.
 2. Europaparlamentarikerne skal kunne fremlægge lovforslag.
 3. En fælles udenrigsminister og præsident, valgt af befolkningen
 4. Gennemsigtighed og styrket demokrati for borgerne i Europa
 5. Dette er IKKE Europas forenede stater, vi er Europa og vi ser styrke i vores forskellighed.

Kunstig Intelligens

^

Vi skal styrke kendskab til kunstig intelligens da mange anvender det og færre forstår det. Kunstig intelligens handler om automatisering af handlinger. Parametrene for, hvad kunstig intelligens kan opnå, skal defineres i samspil med samfundet og med en etisk og moralsk debat om fremtiden. Volt ønsker en paneuropæisk tilgang til dette særlige spørgsmål - det bør ikke ligge i hænderne på de enkelte lande, men være en fælles og åben proces. Vi vil skabe et europæisk AI-initiativ, der lægger vægt på følgende:

 • Et europæisk juridisk og etisk rammeværk.
 • Et europæisk kompetencecenter
 • Aktiv håndtering af negative socioøkonomiske konsekvenser gennem innovation på arbejdsmarkedet og f.eks. borgerløn.

LGBTQIA+ rettigheder

^

Lighed i samfundet er essentielt, men der er fortsat uacceptabel diskrimination overfor medlemmer af LGBTQIA+ samundet.

 • Inkludér LGBTQIA+ i undervisningen. 
 • Giv bedre mulighed for ændring af køn på ID-kort.
 • Gør det nemmere at være kønsneutral.
 • Styrk undervisning for statsansatte i at undgå diskrimination.
 • Sikrer et totalt forbud mod konverteringsterapi.

Mediepolitik

^

Frie medier er et offentligt gode og frie medier kan stille vores ledere til ansvar.

 • Øg mediestøtten og styrk mediernes uafhængighed. 
 • Vi opfordrer til at EU-politik diskuteres hyppigere.

Nye Demokratiske Kræfter

^

Volt ønsker at styrke demokratiet. Vi, som et fælles samfund, står overfor store udfordringer og vi har brug for mere engagement i samfundet og ALLE stemmer skal høres!

 • Stemmeret til 16-årige som anbefalet af Demokratikommissionen.
 • Styrket stemmeret til danskere, der bor i udlandet.

Retsstaten

Gennemsigtighed

^

Retsstaten er en kerneværdi for Volt og her er vores tanker!

Den danske retsstat er blevet hyppigt kritiseret de sidste år. Transparency International og EU har kritiseret Danmark flere gange omkring vores lobby-regler og vores åbne svingdøre. Vi mener mere gennemsigtighed øger tilliden til regerings- og statsmagten.

 • Afskaf Offentlighedsloven.
 • Danmark skal have et lobbyregister!
 • Whistleblower-ordninger skal styrkes!
 • Volt ønsker mere gennemsigtighed ift. de penge, som Danmark modtager og betaler til EU. 
 • Stop Svingdøren i dansk politik (se pressemeddelelse).
 • Styrk retsstaten - opret et aktivt juridisk organ, der holder øje med politikere (se artikel).

Sundhed

^

Vores sundhedssystem skal øge fokuset på forebyggelse, ikke kun behandling. Det gælder både mental sundhed som fysisk sundhed.

 • Styrk adgangen til lægehjælp ved at inkludere digitale løsninger
 • Styrk akkrediteringen og opkvalificeringen af international sundhedspersonale.

Økonomi og Skat

^

Her er vores politik om Økonomiske Genfødsel

En god økonomi skaber stabilitet og sikrer muligheder for nye deltagere i økonomien og vi har både set finanskriser, boligbobler, inflation og negative renter. Vi har brug for at tænke på nye måder i dansk økonomi.

 • Differentieret moms.
 • Regulér bankernes udlån for at undgå boligbobler.
 • Reducér rentefradraget og fjern rentefri lån.
 • Øg skatten på cigaretter og alkohol.
 • Danmark skal tilslutte sig bankunionen for at styrke kontrollen med grænseoverskridende finansielle markeder.
 • Vi skal revidere budgetloven og styrke vores makroøkonomiske redskaber.
 • Vi støtter en fælleseuropæisk minimumsskat for virksomheder, der opererer i flere EU-lande.
 • Reformer ECB og udvid dens mandat.