Økonomisk genfødsel

Del af Volt Europas 5 +1 politiske udfordringer

For at imødegå fremtidens udfordringer skal vi gentænke økonomien i Europa. Fra arbejdsmarkedet til vores penge- og finanspolitik.

Vores fremtid kræver samarbejde, for vi er sammen på denne jord, så lad os starte med at hjælpe hinanden med at skabe nye økonomiske muligheder, der passer til den teknologiske og økologiske virkelighed.

YouTube: Economic Renaissance | Volt Europa 5+1 Challenges

Arbejdsmarkedsreform i det 21. århundrede

Lad os vågne op fra den 8-8-8 "drøm"

^

Industrisamfundets 8-8-8-arbejdsdag var en sejr, og den har givet arbejderne i Danmark et solidt fodfæste gennem fagforeningsdannelse. Flere af de faglige krav er efterhånden blevet gjort til lov - det kan vi være taknemmelige for!

I dag har vi fundet måder at gøre vores arbejde hurtigere, smartere og mere effektivt på, og det skal afspejles i vores arbejdsdag. Derfor ønsker vi at undersøge mulighederne for 4-dages arbejdsuge, f.eks. med overlapning af forskellige typer af medarbejdere - og med udgangspunkt i Finlands forsøg med borgerløn og de forskellige typer af lokalt baserede løsninger rundt om i verden ønsker vi at finde de bedste måder at investere i vores borgere på.

Læs mere om Volts tanker om behov for arbejdsmarkedsreform.

Den Grønne Økonomi

Vores økonomi skal være bæredygtig

^

Bæredygtig økonomi er fremtiden, og vi ønsker en afgift på CO2.

Den cirkulære økonomi skal muliggøres ved at styrke alt fra deleøkonomi til hverdagens aktiviteter, og vi vil støtte initiativer, der flytter cirkulær økonomi fra abstrakt til realistisk i alle boligforeninger i Danmark.

Vi synes Fit for 55 er for uambitiøs for vi har brug for at arbejde hurtigere for at undgå alt for store klimamæssige udsving.

Se hele vores Klimaplan her

Kunstig Intelligens

Open Source systemer

^

Kunstig intelligens handler ikke kun om robotter, men også om automatisering af handlinger. Parametrene for, hvad kunstig intelligens kan opnå, skal defineres i samspil med samfundet og med en etisk og moralsk debat om fremtiden.

Derfor ønsker vi i Volt at støtte en europæisk tilgang til dette særlige spørgsmål - det bør ikke ligge i hænderne på de enkelte lande, men være en fælles og åben proces. Vi vil skabe et europæisk AI-initiativ, der lægger vægt på følgende:

  • Et euroæisk juridisk og etisk rammesæt
  • Et europæisk kompetencecenter
  • Aktiv håndtering af negative socioøkonomiske konsekvenser gennem innovation på arbejdsmarkedet og f.eks. borgerløn.

Hvordan opnår vi ellers en Økonomisk Genfødsel?

  • Danmark skal tilslutte sig bankunionen for at muliggøre mere kontrol med bankerne og de finansielle markeder. Vi er enige med Nationalbanken i, at grænseoverskridende finansielle markeder har brug for større kontrol, end nationale institutioner kan yde - som vi så det med Danske Bank-skandalen.
  • Budgetloven skal revideres, og vores finanslov skal tilføres makroøkonomiske tiltag i stedet for mikroøkonomiske og kortsynede regnskabsmetoder.
  • Vi ønsker, at Den Europæiske Centralbank skal have et yderligere mandat, så den også kan gennemføre finansielle ekspansive politikker og dermed bidrage til at udvikle Europa og euroområdet.
  • Danmark skal gå med i euroen og opgive sit forbehold.
  • Vi skal udvikle en europæisk minimumsskat for virksomheder, der opererer i flere europæiske lande, og i så fald skal skattemyndigheden overføres fra nationalstaten til en europæisk skatteopkræver.
  • Deleøkonomien skal fokusere på en bedre udnyttelse af eksisterende ressourcer.
  • Landsbyerne skal styrkes ved at øge de digitale tilbud i form af uddannelse, undervisning og transport og skabe muligheder for mere fleksible løsninger i mindre befolkede dele af Danmark.