Energi: Fremtiden kræver CO2 reduktion og grøn omstilling

Volt ser på videnskaben og tænker solidarisk og langsigtet i vores energipolitik. Vi skal reducere vores CO2-udslip og vi skal styrke forskning og grøn omstilling i en verden, der bliver mere og mere afhængig af stabil energi.

Vi ønsker ikke at energibehov skal skabe geopolitiske kriser og derfor ønsker vi at Europa udvikler en fælles energipolitik, der gør det muligt for Østeuropa at opgive fossile brændsler, styrke innovation og sikre miljøet.

Atomkraft

del af vores energimix, del af klimaløsningen

^

Volt Danmark mener at atomkraft skal udvikles og være en del af løsningen til at reducere CO2 og skabe klimaneutralitet.
Volt ønsker et CO2-neutralt Europa og her udgør atomkraft en stabil energikilde, der allerede nu erstatter fossile brændsler.

Med de store klimaudfordringer vi står overfor må energipolitik for alt i verden ikke være partisk. Vi i Volt byder en åben, oplyst og reel samfundsdebat om fremtidens energiproduktion velkommen!

Teknologisk skal vi ikke stå i vejen for at udvikle næste generationsreaktorer og internatinalt skal vi ikke stå i vejen for at atomkraft kan udvikle sig mere.

Our world in data scale for electricity

For at udfase fossile brændsler skal andre energiformer erstatte olie, kul og gas.

Men på trods af fortsatte investeringer i vind og sol, så er disse vejr-afhængige energikilder ikke nok.

Kilde: Our World In Data: Scale for Electricity

Denne oversigt viser, hvor lidt elektricitet der leveres fra landvindmøller, sol og havvindmøller i forhold til de store, stabile energikilder, som hydrokraft, atomkraft, kul, olie og gas.

En lov fra 1985 forhindrer bygning af atomkraftværker i Danmark.
Men lovens gyldighed burde ikke standse forskning og udvikling af atomteknologi - og loven burde ikke lukke munden på en offentlig debat baseret på videnskab og med fokus på klimakrisen og verdens elektricitetsbehov.

DR - I Danmark taler vi ikke om atomkraft

Atomkraft er en stabil energikilde og kræver internationalt samarbejde

Det europæiske energinet er del af løsningen, så når vi tænker elektricitetsproduktion i Danmark, så skal vi tænke på, hvordan vi interagerer med resten af Europa.
Ikke alle lande kan arbejde med sol og vind og ser derfor til atomkraft, blandt andet Tjekkiet. Energipolitik er internationalt.

Og når vi overproducerer vind i Danmark om natten, så indgår det i Tysklands og Norges energinet, når vi sælger billigt. Danmark opkøber derefter elektricitet fra hydro-Norge, importerer biomasse fra Estland og brænder affald og naturgas af for at sikre stabile energikilder i det danske elektricitetsnet.

Fredericia var uden strøm juleaften

Derfor er det også kritisabelt, når danske, østrigske og tyske politikere går ind og søger at forhindre Østeuropæiske lande at øge atomkraften i deres energimix.
Fokus skal være på at at styrke sikkerheden og øge CO2-fri elektricitsproduktion.

Tysklands valg giver problemer i Polen

Om Baltic Pipe

- vi er nødt til at være mere agile i vores energipolitik

^
Baltic Pipe official picture

Baltic Pipe skal levere norsk naturgas til Polen ved at nedlægge en naturgasledning på tværs af Danmark og efterlader et 400 m bredt ar på tværs af landet, fra vest til øst.

Naturgas er et fossilt brændstof og ledningens levetid er sat til 50 år. Vi er nødt til at tænke mere fremadrettet, når vi laver energiinvestering!