5+1 : EU Reform

Den Europæiske Union er vores fælles projekt. Efter århundreder med konflikter har vi formået i fællesskab at skabe en union, som har sikret fred og fremgang i over 60 år. Vi er stolte af denne bedrift. EU har begrænsninger, og derfor advokerer Volt for institutionelle reformer.

Vi ønsker med tid at fjerne Rådets rolle i EU, og vi ønsker så hurtigt som muligt at give Europaparlamentarikerne mulighed for at fremlægge lovforslag. Denne ret er nu kun mulig for Kommissionen, og her ønsker Volt at demokratisere EU på en meget fundamental måde.

En human flygtningepolitik skaber man ikke alene.

^

Behovet for en human og bæredygtig flygtningepolitik er nødvendig og derfor ønsker vi i Volt Europa også en reform af Dublin-konventionen. Vi foreslår korridorer, der flytter asylansøgere fra modtagerlande og i stedet derhen hvor man foretrækker at modtage asyl. Når asylprocessen er indledt bliver asylansøgere registreret i et fælles europæisk register, for vi skal løfte dette i fællesskab. Endeligt opholdsland baseres derefter på objektive faktorer i det pågældende land såsom befolkningstæthed, velstand og ansøgerens alder. Dette reformerede system vil tillade europæiske lande at bidrage både med beboelsesmuligheder eller finansiering.

Fjernelse af vores forbehold

^

For at det kan realiseres, skal vi have en ærlig samtale om de danske fravalg. Danmark opretholder en hæmmet tilknytning til Europa gennem vores tre tilbageværende fravalg. Ja, den fjerde er ugyldig, da ideen om unionsborgerskab blev kasseret med Lissabontraktaten.

Vi i Volt støtter alle initiativer fra alle de mange pro-europæiske organisationer for at få en grundig debat om fravalgene, og vi støtter fuldstændigt deres fjernelse.

Danmark bør være et fuldgyldigt medlem af EU, så vi er nødt til at tage skridtet ud på verdensscenen og medvirke til at forme den verden, vi lever i.

Valg af samarbejde om retlige og indre anliggender

^

På grundlag af: Den retslige fravalg hindrer Danmarks evne til at arbejde med Europol, det gør det umuligt for Danmark at indsamle studerendes gæld i andre EU-lande og tredjelandsstatsborgere med base i Danmark, der arbejder i andre europæiske lande, oplever store vanskeligheder med at sikre deres sundhedsdækning på grund af denne opt-out. Danmark er ikke lovligt forpligtet til at deltage i kvoteordningen, men som et spørgsmål om dagen skal Danmark vedtage alle ændringer i Dublin-forordningen eller slet ikke deltage. Denne mekanisme, hvor retsspørgsmål er designet af andre lande, der berører Danmark ved lov, men vi har ingen midler til at deltage i designet af lovene og direktiverne er uholdbar.

I sikkerhedspolitik skal vi tænke langsigtet.

^

I Volt mener vi at Danmarks fremtid er i Europa og derfor skal vi tænke europæisk når vi lægger planer for vores forsvar.
Vi vil arbejde for at EU opnår strategisk uafhængighed på forsvarsområdet. Vi ønsker at vores medborgere kan påvirke retningen for vores sikkerhedspolitik gennem demokratiske processer og d. 1. juni 2022 valgte danskerne Europa ved at stemme JA til at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Vi skal derfor nu lytte til vælgernes afgørelse og begynde at tænke europæisk. Læs om de 12 gode grunde til at afskaffe forsvarsforbeholdet fra vores kampagne i 2022.

Valg af økonomisk integration

^

På grundlag af: På grundlag af: Vores danske valuta er en euro i alt undtagen navn. Vores monetære politik er direkte knyttet til Den Europæiske Centralbanks politik, og Volt vil støtte både reformen af ​​ECB og øge dens mandat til at inkludere bestemmelser om arbejdsløshed, bæredygtig vækst, kriseforebyggelse og afhjælpning. I den nuværende delstat har Danmark intet mandat til at påvirke den pengepolitik, der direkte påvirker kroner, og meget europæisk koordinering vil fortsat ske mellem euro-landene.