+ EU reform

Del af Volt Europas 5 + 1 politiske udfordringer

Vi har en vision for Europa, der garanterer lige adgang til uddannelse, sundhedspleje og social beskyttelse og beskæftigelsesmuligheder for alle. Et Europa, hvor borgerne har de samme rettigheder, og kan stole på, at alle bidrager og nyder lige stor gavn af deres engagement.

Volt blev født ud af en europæisk krise - i en tid med mistillid til fælles bestræbelser.
Vi gik sammen for at bekræfte troen på ​​det europæiske projekt, på fælles indsats og en fælles fremtid. Volt leverer en besked om håb, dristighed og solidaritet og tilbyder alle europæiske borgere en ny europæisk vision: én der omfatter vores fælles ambitioner og afhjælper vores mangler.

Vi tror på et Europa, der balancerer frihederne for dets indre marked med styrket social beskyttelse og integration: Hvor virksomheder og arbejdskraft kan flytte rundt overalt, og hvor denne fleksibilitet ikke er skadelig for arbejdstagerne.

Vi støtter et Europa, hvor solidaritet betyder at støtte hinanden og acceptere fælles ansvar for vores fælles fremtiden. Hvor vi aktivt støtter udviklingen af ​​vores fattigere regioner og øger deres levestandard, og hvorved EU-borgerne forsvarer fælles interesser.

Vi tror på et Europa, der virker lige for alle, ikke kun for de privilegerede få.
Et Europa, hvor enkeltpersoner og virksomheder bidrager deres retfærdige andel, uanset hvor de er kan bo i Unionen.

Vi tror på et Europa, der sikrer fuld repræsentation af alle borgere. Et Europa, hvor et levende demokratisk fællesskab skaber et åbent rum for debat og giver alle mulighed for at deltage og anerkendes og respekteres i deres mangfoldighed.

Et Europa, hvor borgerne direkte vælger alle deres europæiske repræsentanter, holder dem ansvarlige for deres holdninger og har deres behov inkluderet i de beslutninger, vi laver for os alle.

Vi mener, at dette nye Europa vil styrke vores liv, give os muligheder for at opnå individuelle ambitioner samtidig med at være en del af et stærkere samfund - et samfund af værdier.

Læs alle vores ideer til EU reform her
YouTube: EU Reform | Volt Europa 5+1 Challenges

En human flygtningepolitik skaber man ikke alene.

^

Behovet for en human og bæredygtig flygtningepolitik er nødvendig og derfor ønsker vi i Volt Europa også en reform af Dublin-konventionen. Vi foreslår korridorer, der flytter asylansøgere fra modtagerlande og i stedet derhen hvor man foretrækker at modtage asyl. Når asylprocessen er indledt bliver asylansøgere registreret i et fælles europæisk register, for vi skal løfte dette i fællesskab. Endeligt opholdsland baseres derefter på objektive faktorer i det pågældende land såsom befolkningstæthed, velstand og ansøgerens alder. Dette reformerede system vil tillade europæiske lande at bidrage både med beboelsesmuligheder eller finansiering.

Fjernelse af vores forbehold

^

For at det kan realiseres, skal vi have en ærlig samtale om de danske forbehold. Danmark opretholder en hæmmet tilknytning til Europa gennem vores tilbageværende fravalg.

Her er vores faktabaserede kampagne for at fjerne Forsvarsforbeholdet.

Vi i Volt støtter alle initiativer fra alle de mange pro-europæiske organisationer for at få en grundig debat om fravalgene, og vi støtter fuldstændigt deres fjernelse.

Danmark bør være et fuldgyldigt medlem af EU, så vi er nødt til at tage skridtet ud på verdensscenen og medvirke til at forme den verden, vi lever i.

Valg af samarbejde om retlige og indre anliggender

^

På grundlag af: Den retslige fravalg hindrer Danmarks evne til at arbejde med Europol, det gør det umuligt for Danmark at indsamle studerendes gæld i andre EU-lande og tredjelandsstatsborgere med base i Danmark, der arbejder i andre europæiske lande, oplever store vanskeligheder med at sikre deres sundhedsdækning på grund af denne opt-out. Danmark er ikke lovligt forpligtet til at deltage i kvoteordningen, men som et spørgsmål om dagen skal Danmark vedtage alle ændringer i Dublin-forordningen eller slet ikke deltage. Denne mekanisme, hvor retsspørgsmål er designet af andre lande, der berører Danmark ved lov, men vi har ingen midler til at deltage i designet af lovene og direktiverne er uholdbar.

I sikkerhedspolitik skal vi tænke langsigtet.

^

I Volt mener vi at Danmarks fremtid er i Europa og derfor skal vi tænke europæisk når vi lægger planer for vores forsvar.
Vi vil arbejde for at EU opnår strategisk uafhængighed på forsvarsområdet. Vi ønsker at vores medborgere kan påvirke retningen for vores sikkerhedspolitik gennem demokratiske processer og d. 1. juni 2022 valgte danskerne Europa ved at stemme JA til at afskaffe forsvarsforbeholdet.
Vi skal derfor nu lytte til vælgernes afgørelse og begynde at tænke europæisk. Læs om de 12 gode grunde til at afskaffe forsvarsforbeholdet fra vores kampagne i 2022.

Valg af økonomisk integration

^

På grundlag af: Vores danske valuta er en euro i alt undtagen navn. Vores monetære politik er direkte knyttet til Den Europæiske Centralbanks politik, og Volt vil støtte både reformen af ​​ECB og øge dens mandat til at inkludere bestemmelser om arbejdsløshed, bæredygtig vækst, kriseforebyggelse og afhjælpning. I den nuværende delstat har Danmark intet mandat til at påvirke den pengepolitik, der direkte påvirker kroner, og meget europæisk koordinering vil fortsat ske mellem euro-landene.