Street action denmark bike

Volt politik

til Folketingsvalget

Vi har nationale prioriteter, som vi løbende arbejder med.
Vi holder møder med interesserede organisationer, vi udvikler vores nationale partiprogram sammen med resten af Europa!

Prioritisér den Grønne bæredygtige økonomi

En lokal Green New Deal!

^

CO2-skat skal indføres på alle varer og handler

Vi har en rolle at spille i verden og vores køb skal reflektere den pris, som den næste generation skal betale. Skatter driver opførsel og ved at sætte en skat på CO2 så vil vi se et større fokus på at købe CO2-venligt og dermed drive samfundet i en mere bæredygtig retning. Vi er klar over, at dette ikke kan gøres af ét land alene, hvorfor vi både har dette forslag på vores politiske program i Europaparlamentet og hvorend Volt stiller op til lokale og nationale valg.

Vi ønsker at se danske løsninger implementeret i andre lande, hvor primær produktion kan forbedres og så ønsker vi at se et mere bæredygtigt landbrug i Danmark med fokus på økologi, rewilding og biodiversitet.
Vores evne til at udvinde bæredygtig energi fra vind og sol skal ledsages i langt højere grad af et energinet, der kan transportere det og batteriteknologi, der kan opbevare det. Vores CO2-reduktion er afhængig af afvikling af fossile brændstoffer og udvikling af CO2-venlige teknologier.

Stærke borgerne giver stærkere samfund

Lad os forbedre borgerengagement!

^

Vi borgere skal inddrages i beslutningsprocesserne, der vedrører os og det skal gøres på en gennemsigtig og effektiv måde. Vi ønsker derfor at gøre borgersamlinger til helt almindelige redskaber i vores demokrati.

Frie medier er borgernes garanti. Vi ser frie medier som et offentligt gode, ikke en varer, der skal sælges. Vi ønsker at vores frie medier har ressourcer og friheden til at stille vores ledere til ansvar, til at afsløre erhvervslivets uduelighed og magtens korruption. Derfor vil vi sikre at netop graverjournalistik, kultur- og debatjournalistik styrkes. Vi ønsker at have større fokus på EU så danskerne er rustede til forbeholds-debatterne, som kommer.

Det skal være nemmere at søge EU-midler som almindelig borger. Lokale og borgernære initiativer kan i mange tilfælde gøre større nytte og kan eksekveres billigere end større, nationale kampagner. Derfor ønsker vi at gøre det nemmere for borgere at få tilskud til deres ideer fra EU.

Uddannelse er begyndelsen på Fremtiden

^

Vi ønsker at styrke specialklasserne og det gør vi ved først at styrke de uddannelser, der klæder pædagoger på til at tage vare på dem, der møder livet med de største udfordringer. Vi skal samtidig styrke folkeskole- og gymnasielærerne så de kan styrke deres elever i at skabe et givende og opbyggende skolemiljø med respekt for forskellighed og ro til at lære.

Ved at styrke og øge mulighederne for børnene så tager vi os også af forældrene og vi styrker underviserne, lærerne og pædagogerne. Hermed ønsker vi at danne en tryg ramme for dem, der starter med lidt flere vanskeligheder end andre.

Vi skal investere i uddannelse generelt, ikke spare! EU-midler til forskning skal ikke udløse besparelser, derimod skal Danmark matche op til 50% af midler fået fra EU. Det sikrer at EU-midler bruges til forskning og Danmarks investeringer går til vedligeholdelse og udvikling af vores forsknings- og uddannelsessektor

Sikre sundhedssektoren for alle

^

Vores sundhedsvæsen skal fungere på det digitale, det personalemæssige og det indkøbsmæssige plan. Medicin skal indkøbes mere effektivt så det ikke skærer så meget i bundlinjen og vi kan kigge på Norge som eksempel. Det skal ikke kunne lønne sig at fyre plejepersonale for derefter at ansætte dem som vikarer og der skal være en mere effektiv screening-process af udenlandsk uddannet plejepersonale, så vi hurtigere kan få folk, der er egnet i arbejde og også kan udelukke dem, der forbryder sig mod lægelige principper.

Vi går ind for gennemsigtighed i udbudsprocesser og vi går ind for åben kritik af systemer. Vores sundhedssystem skal forbedres ved at lytte til dem, der arbejder i det og så skal politikerne levere pengene.

Vi skal være økonomisk progressive!

^

Bæredygtig økonomi er vejen frem og vi vil derfor have skat på CO2.

Den cirkulære økonomi skal muliggøres ved at styrke alt fra deleøkonomien til hverdagens gerninger og vi vil støtte initiativer, der rykker Den Cirkulær Økonomi fra det abstrakte til det realistiske i alle boligforeninger i Danmark.

Industrisamfundets 8-8-8 arbejdsdag var en sejr for arbejdere og det har givet arbejdstagere i Danmark et solidt fodfæste og flere af fagforeningernes krav er efterhånden gjort til lov - noget, som vi kan være taknemmelige for!

I dag har vi fundet måder, hvorpå vi kan gøre vores arbejde hurtigere, smartere og mere effektivt og det skal reflekteres i vores arbejdsdag. Derfor ønsker vi at udforske muligheder for 4-dages arbejdsuger for eksempel med overlap af forskellige typer medarbejdere - og med udgangspunkt i Finlands forsøg med borgerløn og de forskellige typer lokalt forankrede løsninger rundt omkring i verden ønsker vi at finde de bedste måder at investere i vores borgere.

Kunstig intelligens (KI) er ikke kun robotter, men også automatisering af handlinger. Parametrene for hvad kunstig intelligens skal kunne gøre skal defineres i samspil med samfundet og vi skal kunne have en etisk og moralsk debat om fremtiden.

Derfor ønsker vi i Volt at støtte en europæisk tilgang til netop dette spørgsmål - det skal ikke sidde i hænderne på enkelte lande, men være en fælles og åben process.

Vi vil lave et Europæisk KI Initiativ, der vægter følgende:

  • Et europæisk juridisk og etisk rammesæt
  • Europæiske kompetence-centre, der samarbejder
  • Aktiv håndtering af negative socio-økonomiske konsekvenser gennem nytænkning af jobmarkedet og for eksempel borgerløn.

Mere Danmark i Europa!

^

Den Europæiske Union er vores fælles projekt og vi har været med i det projekt siden 1972. Hvis det ikke virker optimalt, så må vi kigge på os selv og stille spørgsmålet om vi selv har gjort nok for at styrke det europæiske fællesskab. Det mener vi ikke, at vi har gjort - vores forbehold tjener ikke danske interesser. De tjener dem, som sår tvivl om Den Europæiske Unions fremtid og her er de fleste danskere enige: Vi ønsker at være med i EU. Så lad os være med til at gøre den bedre!