Denmark flyering roll-up people

JA!
Tid til at fjerne forsvars-forbeholdet

Instagram post - 4(1).png
Instagram post - 5(1).png
Instagram post - 6(1).png

Stem JA! Vælg Europa.

I sikkerhedspolitik skal vi tænke langsigtet. 
I Volt mener vi at Danmarks fremtid er i Europa og derfor skal vi tænke europæisk når vi lægger planer for vores forsvar.

Vi vil arbejde for at EU opnår strategisk uafhængighed på forsvarsområdet. Vi ønsker at vores medborgere kan påvirke retningen for vores sikkerhedspolitik gennem demokratiske processer og d. 1. juni har danskerne muligheden for at vælge Europa! 

Vi ønsker at fjerne forsvarsforbeholdet. 

Når vi fjerner forsvarsforbeholdet tager vi et fast skridt imod et stærkt og strategisk vigtigt Europa. 

Vi skal nemlig trygt kunne regne med at vores europæiske sikkerhed er en prioritet for alle europæere i fremtiden. 

De europæiske demokratier er på usikker grund så længe vi ikke kan stå for vores egen sikkerhed.

De seneste mange års udvikling i USA har tydelig vist, at der er mere fokus på deres interne problemer og et stærkt Europa er ikke i modsætningsforhold til et stærkt USA.

Opt-out Vi vælger Europa

At vælge Europa og fjerne Forsvarsforbeholdet styrker Danmarks indflydelse på hvordan vi garanterer Europas sikkerhed for fremtiden. 

Derfor siger vi JA til at FJERNE Forsvarsforbeholdet

Vi vælger Europa - for nu og for fremtiden. 

Her giver vi svar på de ofte stillede spørgsmål, så DU kan stemme JA med sikkerhed!

Stemmer vi kun på grund af Putins angeb på Ukraine?

Nej, vi stemmer FOR Europa!

^

Nej, vi stemmer FOR Europa! Og vi stemmer for et stærkere Danmark i et stærkere Europa.

Afstemningen er her og vi bør tage den. Volt har en vision for Europa, og vi har brug for politiske partier, der tør tale om en europæisk fremtid. Volt har altid haft et ønske om at fjerne vores forbehold.

Derfor handler dette ikke om Putin. Det handler om fredsbevarende missioner, om stordriftsfordele for vores forsvarsindustri og om anti-piratmissioner.
Danmark har verdens 5. største handelsflåde og det er i SÆRDELESHED til Danmarks fordel, at vi kan være med til at beskytte vores interesser sammen med dem, der deler disse, nemlig vores europæiske naboer. Mest af alt, så handler det om at have indflydelse på et område, der er vitalt for Danmark og som udvikler sig hurtigt.

30 gange har vores forbehold forhindret os i at varetage vores egne interesser, som i 2008 da EU påtog sig ansvaret for sikkerheden ved Afrikas Horn ud for Somalias kyst, dog uden Danmark.

Her er en oversigt over alle de gange Danmark har været tvunget til at reagere på vores forsvarsforbehold - det har betydet, at vi ikke har deltaget i varetagelsen af vores egne interesser.

IG DK 12 grunde - Opt-out #1

Vil Danmark blive en del af en EU hær?

Nej.

^

Selvom vi ofte ser det i debatterne, så kommer der IKKE en EU-hær i nogen nær fremtid - Forsvarsforbehold eller ej.

IG DK No EU Army Opt-out

Det ville tage mindst 40 år fra nu af, at skabe en EU-hær, med etablering af, og implementering i samtlige medlemslande med alt, hvad der hører sig til fra en fælles kommandostruktur, doktrin, fælles understøttende forsvarsindustri til politiske institutioner som skal udøve demokratisk mandat over denne EU-hær. 

Alle beslutninger, der træffes, vil derfor forblive på mellemstatsligt niveau i mange år fremover, men forsvarssamarbejdet fortsætter på mange andre områder - også områder hvor Danmark har en stor interesse i at have en stemme, som eksempelvis på forsvarsindustriområdet.

Hvis vi beholder vores forbehold har vi intet at skulle have sagt om det europæiske forsvarssamarbejdes udvikling. 

Ved at arbejde sammen og ved at arbejde klogere i fællesskab sparer vi penge og styrker dermed vores overordnede kapacitet - her er en oversigt fra Europaparlamentet.

Skal vi nu gøre som Frankrig siger?

Nej

^

Al forsvarssamarbejde vil forblive på mellemstatsligt niveau.

Frankrig ses ofte som initiativtager til diskussionen om EU-hæren, men forsvarssamarbejde er mellemstatsligt og ingen lande kan tvinges til at deltage i noget, de ikke vil.

Danmark er imidlertid ét af de mest militært aktive lande i verden målt på indbyggertal. Vores militære ekspertise er efterspurgt af alle vores allierede.

For at opretholde vores høje operationelle niveau er vi nødt til at deltage i militære operationer sammen med vores samarbejdspartnere.
Derfor tog Danmark efter invitation fra Frankrig og Malis regering til Sahel-regionen for at bekæmpe Al-Qaeda, Boko Haram og Islamisk Stat, men ingen tvang hverken Danmark, eller de andre lande - heriblandt Sverige, til at tage til Afrika på Frankrigs vegne.

Handler denne afstemning om et ja/nej til EU?

Nej.

^

Nej, det drejer sig om det danske forsvarssamarbejde med de europæiske medlemslande.

#4 Ved at stemme ja kan vi forme fremtidens EU

Danmark er en del af EU og det er i vores langsigtede interesse at være med til at forme hvordan Europa kommer til at se ud.

Derfor anbefaler Volt et JA til afskaffelsen af Forsvarsforbeholdet, fordi danskerne fortjener at få indflydelse på, hvordan vores kontinents fremtid skal se ud.

Danmarks mulighed for indflydelse i Europa bliver mindre, jo mere vi står udenfor. Vi har sagt JA til EU, vi er en del af det europæiske fællesskab - hvorfor ikke styrke alle vores interesser og være med ved bordet hvor beslutningerne tages? Danske forbehold standser ikke Europas hastige udvikling - men de reducerer Danmarks indflydelse på den.

Er NATO tilstrækkeligt?

Ikke altid.

^

NATO er et supplement til vores forsvar, men det er ikke den eneste forsvarsalliance, som Danmark bør være en del af. Vi har set, hvordan USAs interne udfordringer og vælgernes ønsker har påvirket talrige præsidenter, senest Donald Trump hvis udmeldinger om helt at trække USA ud af NATO sendte chokbølger gennem vores sikkerhedsstrukturer, især hos vores medeuropæere nærmest Rusland.

#5 Et europæisk forsvar og NATO gavner hinanden.


Vi mener at Danmark skal tage konsekvensen af disse udmeldinger og styrke EU så det europæiske fællesskab bliver en stærkere aktør, der kan varetage de interesser, som vi har i Europa. Vi skal ikke lægge alle vores forsvarsæg i NATO-kurven, og risikere at vores sikkerhed sættes på spil ved hvert præsidentvalg på den anden side af Atlanten. Det er der ingen grund til.

Europa står midt i den største konflikt på kontinentet siden krigene i det tidligere Jugoslavien, og dengang, som nu, er det en hån mod de europæiske værdier og vores fælles historie, at vi som europæere intet kan stille op.

Lige så overrasket som Europa var over Ruslands invasion af Ukraine, ligeså forventet var det desværre også ifølge amerikanske efterretningskilder. (AP News)

Så selvom vi nu ser, at både Sverige og Finland er på fast-track til NATO-medlemskab, så har Ruslands vedvarende trusler mod vores skandinaviske naboer og de baltiske lande, samt landets invasionen af, og krigsforbrydelser i, Ukraine sat fokus på at vi europæere bør kunne beskytte os selv.

Volt Danmark anerkender også vores ansvar over for vores militære partnere: At vi skal styrke vores militære kapacitet for at opfylde vores allieredes forventninger i et gensidigt pålideligt og gennemsigtigt samarbejde, hvorfor vi også støtter at højne vores forsvarsbudget til 2 % og holde det på dette niveau i fremtiden.

Skal vi så have to hære?

Nej.

^

Der er kun det danske forsvar, ligesom vi heller ikke har oprettet en separat dansk NATO-hær, selv her efter mere end 70 år i Alliancen.

#6 Dansk forsvar kan operere i både EU og NATO-regi.

Når vi investerer i vores militær, og vi når de 2% af BNP i forhold til vores NATO forpligtelser, så vil det også dække vores europæiske forpligtelser. 

Vi skal altså ikke investere i to forskellige hære til to forskellige organisationer - det er det danske forsvar, der bliver gjort i stand til at kunne operere i både EU-regi og i NATO-regi.

Vi skal samtidig huske på, at samarbejde i det europæiske forsvar forbliver frivilligt. Vi SKAL altså ikke deltage i EU-missioner, hvis vi ikke vil eller kan.

Ifølge udtalelser fra den Amerikanske Ambassade vil afskaffelsen af forsvarsforbeholdet være gavnligt for NATO, hvis Danmark holder fast i sin pro-transatlantiske linje. Danmark kan blive en vigtig allieret af USA indenfor det europæiske forsvarssamarbejde. Dermed vil Danmark kunne styrke NATO langt mere end hvis vi var uden for samarbejdet.

Er der økonomiske fordele?

Ja, Danmark kan bestemme over egne midler

^

Danmarks forsvarsindustri går glip af mange milliarder, som Danmark indbetaler til EUs Forsvarsfond. Danmark betaler til dette samarbejde fordi det falder ind under industrisamarbejde og forskning, men på grund af vores Forsvarsforbeholdet har vi IKKE indflydelse på den overordnede strategi og derfor hvordan pengene skal bruges.

#7 Uden forbeholdet ville Danmark have indflydelse på brugen af EUs forsvarsfondDet giver de 26 andre lande i EU et kæmpe forspring, fordi de kan skræddersy Fondets bevillinger til deres respektive forsvarsindustri.

Her står Danmark alene og det er Danmarks forsvarsindustri, der som den eneste må tilpasse sig efterfølgende.

Vores industri fortjener bedre, og der er arbejdspladser på spil.

Kommer vi til at miste suverænitet?

Nej.

^
#8 Vi mister ikke suverænitet. Vi vinder indflydelse

Forsvarssamarbejdet er et mellemstatsligt samarbejde, ikke supranationalt. Jeppe Kofod har desuden været ude og bekræfte at såfremt man foreslog en reel EU-hær engang i fremtiden, så skal dette til folkeafstemning i henhold til §20.

Vi kommer altså ikke til at miste noget - men vi kommer til gengæld til at få indflydelse. 

Efter snart 30 år med et forsvarsforbehold vil Danmark endeligt blive en del af den europæiske samtale om vores fælles forsvars- og sikkerhedspolitik. 

Vi skal skabe stordrifsfordele i indkøb

Vi skal handle sammen!

^

Ikke alene skal vi træne sammen, vi skal også sikre, at de investeringer vi foretager os, giver mening i et samarbejde. Ved at fjerne forbeholdet får vi indflydelse på indkøb. Vi står ikke udenfor beslutningerne når Europa laver langsigtede, forsvarsmæssige investeringer, der skal dække flere hundrede millioner indbyggere. Derfor skal vi stemme JA til at fjerne forsvarsforbeholdet!

Er NORDEFCO og JEF tilstrækkelig?

Nej.

^

I dag er europæiske lande, herunder Danmark, allerede involveret i nye, små forsvarsprojekter. Men vi kan ikke klare udfordringerne som en enkeltstående nation.

Derfor skal der ske et fokusskift fra nationale interesser til europæiske interesser. Fra nationale til europæiske strategier.
Det skal vi gøre, for Danmark er og vil altid være en del af Europa.

Målet er derfor at gøre Europa i stand til at skabe nye synergieffekter og at fjerne vores danske forbehold er et vigtigt skridt, der vil sende et stærkt signal til Europa.

NORDEFCO er afhængig af NATO og omfatter både Norge og Island.

På nuværende tidspunkt ville vi aldrig kunne opnå reelle stordriftsfordele ved kun at arbejde med de nordiske lande.

Joint Expeditionary Force og det franske European Intervention Initiative (EII) er initiativer, der er uprøvede.

Er det et overstatsligt samarbejde?

Nej.

^

Nej, det er et mellemstatsligt samarbejde. Det betyder, at vi vil engagere os i dette på lige fod med resten af vores europæiske medborgere og gøre det til et fælles projekt for vores fælles fremtid.

JA - fremtiden er i EU!

Derfor skal vi stemme JA!

^

Ja! Europa har arbejdet hårdt for at opbygge et fredeligt kontinent, der er skæmmet af erfaringerne fra verdenskrigene, og af samme grund har vi arbejdet hårdt for at skabe demokrati, og nu skal vi også være i stand til at forsvare os mod trusler udefra.

Europa udvikler sig og Danmark står med hatten i hånden og ved ikke, om vi skal stige om bord eller blive på perronen. Toget er Europa og vi skal videre.

Opt-out Vi vælger Europa