Volt: Hvad vi mener!

Dette er Volts holdninger til aktuelle emner, der diskuteres lige nu!
Lær mere om vores holdninger ved at klikke på én eller flere af vores 5+1 udfordringer

Udenrigspolitik

Om Rwanda-aftalen

Vi skal ikke udlicitere vores ansvar!

^
Budget 3 - Danish refugees

Kigger man på Finansloven for 2021, så kan man se at der er allokeret 426 mio MERE over de næste 4 år til hjemsendelser.

Samtidig er der skåret ca 35 mio i Flygtningenævnets bevilling - dem, der behandler klagesager.

I den ikke-bindende Samarbejdsaftale med Rwanda står det beskrevet, at det er danske udviklingsmidler, der skal bruges til at betale for at Rwanda kan sagsbehandle asylansøgere, der ellers har søgt asyl i Danmark.
Udviklingsmidlerne skal levere klimaforandringsteknologier, selvom ingen ved, hvad de så skal være.

Volt ønsker at vi i Europa reformerer vores asylsystem så vi får en fair og effektiv fordelingsnøgle. Det ønsker den danske regering ikke.

Vi står fast på, at vores Europa skal fastholde de værdier, der grundlagde den europæiske union: Menneskerettigheder og retsstaten.

Vi ønsker derfor at styrke retsstaten ved at gøre vores asylprocesser mere effektive og mere fair. Vi ønsker også at styrke lovlig migration ved at introducere nye typer arbejdsvisa.

Den danske regering, derimod, ønsker at arbejde alene.
De vil lave deres egne regler og det koster.

Budget Danish refugees

Ifølge den danske finanslov tilføres der 100 millioner mere til Hjemrejsestyrelsen og ansættes yderligere 155 fuldtidsansatte.

Samtidig har Flygtningenævnet, der vurderer klager over asylansøgersager, fået sit budget beskåret med 50 % fra 2018-2022.

Budget 2

Det er den danske regerings retning, og det vil vi forandre.

For vi løser ikke migrations-spørgsmålet hver for sig. Vi gør det i fællesskab.

Det er fuldkommen tilfældigt, hvor vi fødes henne. Så vi vil give folk værdighed og muligheder - ikke outsource og reducere afrikanske lande

til administrationshub for et rigt nordeuropæisk land.

Dette er det værste resultat af en svigtende europæisk uinon: At de udfordringer, vi står over for IKKE bliver håndteret, så de enkelte stater tager det på sig selv, at "løse" deres nationale problemer med fokus på nationale medier og nationale vælgere.

Uden en vision om behovet for et fælleseuropæisk svar på vores migrationsproblemer, og uden at Dublin-forordningen skal ændres.

Det vil også betyde at andre indvandringsfjendtlige lande som Ungarn, Polen m.fl. vil se på Danmark og gøre som os.

Om danske statsborgere i Syrien

- børnene skal hjem, forældrene retsforfølges

^
YouTube: Hent børnene hjem nu - ISIS skal ikke radikalisere en ny generation

Om Baltic Pipe

- vi er nødt til at være mere agile i vores energipolitik

^
Baltic Pipe official picture

Baltic Pipe skal levere norsk naturgas til Polen ved at nedlægge en naturgasledning på tværs af Danmark og efterlader et 400 m bredt ar på tværs af landet, fra vest til øst.

Naturgas er et fossilt brændstof og ledningens levetid er sat til 50 år. Vi er nødt til at tænke mere fremadrettet, når vi laver energiinvestering!

Sparebanden skal skæres fra

- Stærke nationer skal tage ansvar!

^

Volt Nederland, Volt Sverige, Volt Österreich og Volt Danmark står sammen og siger FRA overfor den usolidariske måde, vores landes regeringsledere klumper sig sammen over progressive investeringer i vores fælles marked.

Indenrigspolitik

Volt står for Retsstaten! #ValuesOverPower

- det bærende fundament i vores samfund

^
Kathrine Richter - Values Over Power

Retsstaten er én af de seks grundlæggende værdier i Europa og Volt står fast på den.

Desværre ser vi i Danmark og i Europa, at retsprincipperne smides over skulderen og ingen samler dem op!

Når vores retssikkerhed sættes i fare, så forsvinder tilliden til samfundet og det ønsker vi ikke!

Vi i Volt står for retsstaten, for retsprincipper!

Infrastruktur

En sund by og mobile borgere!

Erfaringer fra Europa: Involvér borgerne!

^

D. 12. maj diskuterede jeg trafikomstilling med Volt-medlemmer fra Ghent og Barcelona. Begge disse byer er kendte for deres grønne byomstilling og det var derfor logisk at spørge dem om deres erfaringer i at forandre deres byer til mere grønne, renere og folkevenlige byer.

Man kan se hele den time-lange samtale ovenfor - eller læse konklusionerne her:

Fra Ghent:

 • I Ghent lavede man flere og omfattende langsigtede planer - dem, der lykkedes, inddrog borgerne!
 • Byer blev ikke lavet til biler - det skal man huske!
 • I Ghent ensrettede man gaderne og førte dermed biler UD af byen - som opfordring til at tage det offentlige eller bruge cykler.
 • Erhvervslivet blomstrede fordi mennesker drages til områder uden biler - gågader, brede fortorve, parker - butikslivet styrkedes derfor.
 • Reduktion af trafik reducerede ulykker og luftforurening.

Fra Barcelona

 • I Barcelona lavede man langtsigtede planer og fik BRED opbakning fra interessegrupper: Forretningslivet, politikerne og borgerorganisationer.
 • Man sørgede for at der var reelle alternativer til bilen - delebil, delecykel, el-cykler, busser, metro.
 • Barcelonas politiske ledelse har introduceret en 30 km/t fartgrænse i hele byen.
 • Tunneller bliver overdækket af grønne områder, så biler kører under og dækkes til af træer, bede og parker.
 • Med det nye EU-budget vil Barcelona sikre, at nye bygninger får solceller på tagene til at oplade transportformer på gaden.

Ghent anbefaling: glem ikke jeres svagere borgere, de skal ikke straffes

Barcelona anbefaling: Hvis man skal rejse langt, så kan man ikke skifte mellem transportmuligheder hele tiden.

Regeringens udspil har allerede mødt modstand fra interesse-foreninger OG fra borgere - derfor foreslår Volt:

 • at udspillet danner et udgangspunkt til at lave reelle borgerhøringer for at forstå HVORDAN folk godt kunne tænke sig at bevæge sig omkring!
 • At man forbedrer den kollektive transport så det bliver et TILVALG, ikke et dårligt alternativ.
 • At man styrker elektriske cykler og grønne opladningsmuligheder
 • At man laver mindre forsøg på forskellige områder før man sætter ind med fuld styrke og giver de påvirkede beboere adgang til alternativer
 • Deleøkonomien er en vigtig del af forgrønnelsen.
 • At svagere og mindre mobile borgere sikres i hverdagen - også på bilfrie dage, hvis sådanne implementeres.
 • At farten generelt sænkes i byerne - 40km/t er foreslået, vi er klar til at gå ned til 30km/t for almindelig trafik.
 • At El-biler (endnu) ikke er for alle og der skal være reelle grønne transportmuligheder baseret på folks behov.

Sundhed

Volts holdning til Assisteret Selvmord

Statement in English

^

Volt stands for the following policies:
Legalise passive euthanasia.

 • Also legalize living wills to guide decision on passive euthanasia for people who wish passive euthanasia to be performed if they ever find themselves in a particular situation which they now regard as unbearable and offering no prospect of improvement (e.g. dementia) and in which the person is incapacitated to make a decision her/himself.

Ensure that the Following criteria are met before allowing assisted suicide:

 • The person is a competent adult who suffers from "constant and unbearable physical or mental suffering that cannot be alleviated".
 • The person undergoes an ex-ante evaluation with at least two independent doctors and one psychiatrist, that need to confirm the person is a competent adult who suffers from "constant and unbearable physical or mental suffering that cannot be alleviated," and that the person is making the request out of their own free will, not coerced or pressured by other persons.
 • The person's request must be made earnestly and with full conviction, as determined during the ex-ante evaluation.
 • If the person is a minor, only allow assisted suicide in exceptional circumstances, with the consent of parents if they are younger than 16 years, and with the parents at least informed, if they are under 18, and a confirmation by at least two independent doctors and one psychiatrist that the minor is competent to take such a decision.
 • Ensure that during the procedure,
  • the person stays in full control of the process. Indeed, the physician's role is to supply, but not to administer, the lethal drug.
  • family and friends are allowed to be present if the patient chooses so.
 • Put in place an ex post committee to review all cases of assisted suicide, comprised of at least a medical expert, an ethicist and a legal expert. Every instance of assisted suicide must be reported.
 • Make publicly available information of doctors willing to assist. Ensure that no doctor is forced to take part in such procedure.

Strictly oppose active euthanasia, with one exception:

 • Allow active euthanasia only when a person fulfills all the conditions for assisted suicide (see provisions above) but is physically handicapped in such a way that makes it impossible for the person to administer the legal dose themself. Ensure that the doctor's intervention is as limited as possible.
 • Volt opposes the legalization of active euthanasia, as it is a highly controversial issue that raises ethical and legal issues, in particular the fact that another party performs the act of taking the life of a person.

Legalize assisted suicide for competent adult who suffer from "constant and unbearable physical or mental suffering that cannot be alleviated".

Arktis

Om Arktis

- Danmarks rolle i en skrøbelig region

^

Vi har brug for et stærkt Danmark i Arktis bakket op af EU

Formålet med Antony Blinkens besøg i København var ikke for at hilse pænt på hverken Jeppe, Mette eller Margrethe.
USAs har nemlig ikke ændret målet om at dominere Arktis efter Trumps diplomatiske faux pas med det højlydte ønske om at købe Grønland.

Washington sakker bagud ift Moskva når det kommer til det nyopståede kapløb om at militarisere regionen, hvilket desværre er stik imod Illulissat-erklæringen som skulle sikre at Arktis forbliver en fredelig region.

Blinken er i København, fordi USA vil igennem til Grønland, hvilket vækker minder om den Kolde Krig, hvor vi bliver klemt som en lus mellem stormagternes negle i deres magtkamp.
Dengang som nu er svaret simpelt - det må og skal være europæisk!

Kun sådan kan vi sikre at Illulissat-erklæringen overholdes, at fredelige interesser i regionen respekteres, og at hverken Danmark eller Grønland fanges i en magtkamp, der ikke er i menneskehedens interesse!

Arktis er en skrøbelig region, og det bør være Danmarks pligt at passe på den, bakket op af et samlet Europa!

Vi har en FAQ-side, der kan give et hurtigt overblik over hvem vi er og her kan du læse hele Volt Europas politiske program på vores fælles side.
For lokalpolitik har vi vores 2021-Kommunalvalgsprogram.

Du kan også kontakte os via email kontakt@voltdanmark.org eller sociale medier - og husk at støt os på www.vaelgererklaering.dk - for at komme på stemmesedlen til Folketingsvalget skal vi bruge 21.000 støtter. Er DU én af dem?