Conference on the Future of Europe

COFE

Conference on the Future of Europe

Konferencen om Europas fremtid (COFE)
Konferencen om Europas fremtid (COFE) var det første seriøse forsøg på at involvere borgere fra hele Europa for at diskutere europæiske reformer. Det var et etårigt fællesforetagende for Europa-Parlamentet, Rådet for EU og Europa-Kommissionen med det formål at lytte til europæiske borgere og lade dem komme til orde gennem en borgerledet række af debatter og diskussioner. På Europadagen 2022 afsluttede konferencen sit arbejde. Formanden for Europa-Parlamentet Roberta Metsola modtog på vegne af Rådets formandskab, præsident Emmanuel Macron og formand for Europa-Kommissionen Ursula von der Leyen den endelige rapport med 49 konkrete forslag til reform af EU. Resultatet viser, at europæiske borgere går ind for et stærkt, demokratisk og socialt EU. Nu er det op til os alle at holde vores ledere ansvarlige for at følge op på disse anbefalinger.

Nedenfor kan du læse om tre af vores standpunkter, der er i tråd med den endelige rapport fra COFE.

Afskaf vetoretten

^

Hårde tider kræver svære beslutninger. Nu skal Europa fungere som en enkelt blok. Alligevel kan de enkelte landes interesser blokere for fælles handling. Vetoretten var oprindeligt designet til at beskytte mindretalsrettigheder i små medlemslande, men udhuler i praksis Unionens evne til at handle til fælles bedste for alle europæere.

I 15 år har EU ikke gennemført forfatningsreformer. I dag er de europæiske borgere klare: afskaffe vetoretten og lad EU tage ansvar for sin position i den globale beslutningstagning. Konferencen om Europas fremtid, en demokratisk innovation, har givet en tilfældigt udvalgt gruppe borgere fra hele Europa mulighed for at komme med ideer til at ændre EU. At slippe af med vetoretten er en af de 49 ideer, de kom med. For at svare på, hvad borgerne ønsker, for at gøre EU mere demokratisk og for at sætte EU i stand til at handle, skal denne forældede form for beslutningstagning afskaffes. #NoVeto

For 5 år siden var et af Volts løfter at afskaffe vetoretten.

Reformer EU-valget

^

Volt Europa kom ind i Europa-Parlamentet med ambitionen om at reformere EU. Reformen af valget til Europa-Parlamentet er det første skridt hen imod dette mål! Nedenfor er fem grunde til, hvorfor vi har brug for denne reform:

  1. Vi har brug for ægte europæisk demokrati! I øjeblikket er der 27 nationale regler, der bestemmer udfaldet af valget til Europa-Parlamentet. Der er ingen europæisk debat, ingen europæisk ansvarlighed, intet europæisk demokrati! At give europæerne en ægte europæisk stemme vil være et skridt i retning af at afhjælpe EU's demokratiske underskud.
  2. Hver stemme skal have betydning! Valgtærskler udelukker millioner af menneskers stemmer. Desuden strider det imod princippet om stemmelighed!
  3. Gør EU-politik yngre! Hver 18-årige europæer kan nu stille op til valget til Europa-Parlamentet. Sådan var det ikke før! Ved at give 16-årige mulighed for at stemme på yngre politikere, bliver europæisk politik yngre!
  4. EU-politik skal blive innovativ og konkurrencedygtig. At lade nye politiske ideer komme ind i den politiske debat og beslutningstagning gør politik mere mangfoldig og mere innovativ!
  5. Gør det nemt at stemme! Sørg for, at alle europæiske borgere, uanset om de er fængslet, eller langt hjemmefra eller ikke er der på valgdagen, hjemløse eller en med et handicap kan stemme!

Fyld EU med demokratisk liv

^

For Volt er EU et unikt politisk rum, der venter på at blive fyldt med demokratisk liv. Europæiske borgere skal have beføjelse til at træffe informerede politiske beslutninger, være i stand til at påvirke politik ud over valg alene og udøve deres demokratiske rettigheder i levende, modstandsdygtige og deliberative demokratier.

Vi opfordrer lokalsamfund til at begynde at se på EU som en potentiel problemløser - i modsætning til problemskaber - og til at samarbejde på tværs af grænser, når de tackler lokale problemer. Volt vil fremhæve mulighederne for konstruktivt at bruge de europæiske rum, hvor de findes, for at bruge de værktøjer, der allerede er tilgængelige til at gøre det, og udvikle nye kanaler for borgerne til at deltage i det politiske liv. Ydermere vil Volt engagere sig i kapacitetsopbyggende aktiviteter for at styrke borgernes evne til meningsfuldt at deltage i og påvirke politiske processer. Og selvfølgelig vil vi praktisere det, vi prædiker, ved at anvende de standarder, vi sætter for borgernes empowerment, på os selv.