Volts svar på Sparebandens forslag

Volts svar på Sparebandens forslag

27. maj 2020

Som svar på Sparebandens forslag har Volts 4 landeledere gået sammen for at understrege at Volt er en ny måde at tænke politik på.

Volt ser en klar vej fremad: Sammen.

Vi foreslår CO2-afgifter for at booste den grønne økonomi. Vi foreslår store investeringer i forskning og elektrificering af vores transportsektor. Endelig, for at give mulighed for at styrke vores økonomer skal vi øge vores grønne vækstkapacitet og forstærke vores europæiske økonomi. Derfor støtter vi Coronabonds.

Vores vej fremad fra Corona-krisen er ikke en midlertidig vej, den er vedvarende.
Den har et stærkt grønt fokus der skal revolutionere hele vores økonomi, ikke
Vores europæiske vej er solidaritet og ansvar for fortiden og fremtiden.

Merkel-Macron-forslaget skal forhandles; Sparebandens modforslag er en forhandlingsstart.

Forskellen mellem Sparebanden og Macron-Merkel-forslaget er, at mens Merkel og Macron anerkender deres forskelle og arbejder forbi dem, mangler disse fire regeringer perspektiv, europæisk solidaritet og ser ud til at modstå de grundlæggende elementer i Europa: Stærkere sammen.

At drive øre en kile mellem lande er gammel politik. Det er den måde, vi begyndte på, og ikke den sti, vi skal følge nu. Snarere vil en samlet tilgang baseret på solidaritet og fælles værdier give borgerne mulighed for at se ud over vores nationale grænser og styrke vores kollektive Europa efter Covid19 for at afsløre, hvad europæere står stærkere end nogensinde før.

Landslederne fra Volt Østrig, Volt Denmark, Volt Netherlands og Volt Sverige står sammen om afvisning af ikke-papiret fra Sparebanden af følgende grunde:

Vi er nødt til at kickstarte den grønne økonomi
De strategiske målsætninger for Den Europæiske Union som fastlagt af Kommissionens præsident taler om en grøn revolution og om gøre Europa til det første klimaneutrale kontinent. For at fjerne den eksistentielle trussel fra klimaforandringer skal vi reducere vores CO2-udslip drastisk, og det betyder en overgang i vores energiforsyning og en overgang i vores transport- og bygningssektor såvel som vores arbejdsstyrke.

Coronabonds er 21. århundredes Marshall-plan
Vi støtter Coronabonds for at beskytte vores fælles marked og styrke vores europæiske solidaritet. Hvis vi tillader lande kun at høste økonomiske fordele ved det indre marked under økonomisk vækst men ikke tager økonomisk ansvar for medlemslandene i tider med behov, så taber vi det virkelige potentiale i vores Union. Valutunionen skal opgraderes af en finanspolitisk union, og denne gang med alle medlemslande om bord.
Sparebanden foreslår lån i stedet for tilskud til højt gældssatte lande og afviser samtidig gensidig opdeling af finansiering mellem medlemslandene. På denne måde ødelægger vi vores egne økonomier ved ikke at støtte eller give lande mulighed for at komme sig, og vi har intet lært af finanskrisen.
At yde lån er en kortsigtet foranstaltning, der udsætter den fulde genopretning af vores økonomi. Det indre marked betyder ikke, at vi er 27 individuelle markeder, det betyder, at vi er et og bør handle som det.

Vores fælles udfordringer har brug for et stærkt EU-budget!
Sparebanden foreslår både at reducere budgettet OG fremskynde investeringer NU. I deres sind vil dette undgå en gentagelse af den globale finansielle krise, hvor manglen på ekspansive finanspolitikker forhalede opsvinget. Men ved at investere i den aktuelle økonomi snarere end den fremtidige økonomi, forandrer vi intet. Det vil være forretning som sædvanligt.
Derudover ville reduktion af budgettet efter Brexit give EU færre ressourcer til at nå de strategiske mål, som vores næste generation kræver.

Vores fælles europæiske værdier skal bane vejen.
Den nødhjælpsfond som foreslået af Sparebanden inkluderer fokus på retsstatsaspekter. At håndtere misbrug af europæiske fonde af Ungarns Orbán og misbrug af regeringsmagt i Polen er en løbende kamp, ​​som den nuværende Europa-Kommissionen og Parlamentet ikke har kunnet tackle. Vi kan ikke være blinde for misbrug af magten, reduktion af borgernes rettigheder eller blive mobbet af stærke mennesker, der ikke værdsætter lighed, retsstatsforhold eller menneskelig værdighed. Vi foreslår derfor, at eventuelle nødgenopretningsfonde kun kan tildeles lande, der i øjeblikket er rettet mod krænkelser af artikel 7, hvis der ansøges om registrerede og anerkendte ngo'er og uddannelsesfaciliteter.

Vi, Volt landespræsidenter fra Østrig, Danmark, Holland og Sverige, afviser tanken om, at vi bare skal fokusere på at overkomme krisen. Covid19 skal være udgangspunktet for den grønne revolution, som vi skylder vores børn og os selv.

Underskrevet af
Kathrine Richter, medpræsident Volt Danmark
Ina Dimitrieva, kasserer Volt Österreich
Alexander Harrer, medpræsident Volt Österreich
Marlies Steinhauser, medpræsident Volt Österreich
Jason Halbgewach, medpræsident Volt Nederland
Michael Holz, medpræsident Volt Sverige