Volt Danmark: SU er en investering!

Volt Danmark: SU er en investering!

31. mar. 2021 13.03.05 UTC
SU Denmark investing future

SU i hele EU - ikke kun Norden

SU er altid under angreb og på denne side kan du følge vores afdækning af angrebene og vores konstruktive forslag til det modsatte.

SU er en investering for hele samfundet. Det er en makroøkonomisk (langsigtet) investering, der resulterer i højere indtægt for den enkelte på lang sigt og andre afledte fordele (Se Afkast af Uddannelse, 2018).
I forhold til Finanslovens primære mikroøkonomiske (kortsigtede) udsyn ses SU derfor som en udgift, men det er et uansvarligt udsyn at have og det er grundlæggende forkert at se SU som andet end en teknokratisk udgift, men en samfundsmæssig investering.

Derfor fortæller vi også vores venner i Europa om SU.
Unge mennesker skal være i stand til at være økonomisk uafhængige af deres forældre. Vi mener selvstændighed og frihed er vigtige elementer og man skal ikke gældsætte den næste generation.

Januar 2023: Udenlandske studerende bliver og arbejder!

SU-gæld er ikke problemet, retsforbeholdet er!

^

Året starter med nyudnævnte minister Jeppe Bruus, der klager over, at Danmark ikke kan inddrive gæld fra udenlandske studerende (DR: Udlændinge stikker af fra SU-gæld).

"I slutningen af 2022 havde 120.000 danskere ikke tilbagebetalt deres SU-gæld, som de skulle. Denne gruppe skyldte tilsammen over 11 milliarder kroner, hvilket svarer til 91.600 kroner per person i gennemsnit." (DRs artikel)

Men ingen partier behøver at tænke længe over svaret - for det ligger i vores eget retsforbehold - og det ved staten godt, for tidligere justitsminister Søren Pind afgav svaret i 2018:

Her konkluderede de, at man kunne få EU-hjælp hvis man:
1) omgør SU systemet til et civil- eller handelsretligt system og
2) hyrer lokale advokater til at føre sager mod forgældede studerende.

Eller som Gældsstyrelsen skriver på deres hjemmeside: "If you want to pay your debt in full or in part, please call us on tel. +45 70 15 73 04."
Mens det juridiske underlag kun er beskrevet på dansk.

Hvis danske politikere rent faktisk ville inddrive gæld, så må de vi lave nogle internationale aftaler med partnere i stedet for at pege fingre af studerende, der optager gælden, så de kan betale for private huslejer i et ukontrolleret studieboligmarked.

Maj 2021: Vi skal IKKE skære i engelsksprogede uddannelser

Retsstaten forhindrer Danmark i at indkræve gæld!

^

Det er det danske retsforbehold, der forhindrer Danmark i at få hjælp af EU til at indkræve gæld og internationale studerende gavner Danmark.
Hvis vi ser på, hvad SU rent faktisk bruges til: bolig, mad, forsikringer og transport. Med andre ord direkte tilbage i den danske økonomi.

Når man kigger på Gældsstyrelsens hjemmeside og ikke har NemId (som man mister når man fraflytter), så skal man selv ringe og fortælle Gældsstyrelsen, hvor man bor. Der er ikke nogen email og loven, der henviser til hvorfor, er på dansk så man kunne jo kigge på hvordan den danske styrelse rent faktisk kan skabe bedre kontakt til de studerende inden de rejser.

Endelig skal vi kigge på dette 2018-svar fra Søren Pinds Justitsministerium. Her konkluderede de, at man kunne få EU-hjælp hvis man:
1) omgør SU systemet til et civil- eller handelsretligt system og
2) hyrer lokale advokater til at føre sager mod forgældede studerende.

Og afslutningsvis forklarer Ingeniøreren og Dansk Erhverv her hvorfor udenlandske studerende er gode: de betaler skat af deres SU, de får den kun hvis de arbejder 10 timer om ugen og de skaber et internationalt miljø og netværk på uddannelserne.

Maj 2021: Det er ikke EUs skyld at Danmark ikke kan inddrive gæld

Opgiv retsforbeholdet, hvis man vil indkræve SU gæld

^
Meme - SU gæld - retsforbehold

https://www.dr.dk/nyheder/penge/eu-kommissionen-saetter-inddrivelse-af-misligholdt-su-gaeld-skakmat

April 2021: Tidl spindoktor for Helle Thorning-Schmidt: SU reform kommer

Volt siger: Fremtiden kræver visioner, ikke begræsninger!

^

Socialdemokratiet holder venstrefløjen i skak ved at indtage højrefløjens mærkesager og brede sig ud over midten. I jagten på magten er kampen øjeblikkelig og visioner for fremtiden unødvendige.

Og det er skrupforkert!

SU er en fantastisk ide, som frigør unges muligheder for at søge uddannelser. Fremtidens arbejdsmarked vil ændre sig og derfor skal vi gøre vores for at give den næste generation den bedste start.

At true ungdommen til at tage job, som en boomer har brug for nu, er ikke at sikre fremtiden: Det er at polstre sit vælgergrundlag og sådan skal nationale ledere ikke handle.

Volt står ikke alene bag SU - vi ønsker mere af den!

Derfor fortæller vi alle vores partikolleger i hele Europa om SU: alle regeringer i Europa burde tage SU til sig.

Volt har visioner for Danmark i Europa og for Europa og derfor stiller vi op i Danmark: Danmark har brug for et visionært parti, der tænker samarbejde og udvikling!

Marts 2021: Dansk Erhverv kræver SU-lån på kandidaten

Volt dybt uenig!

^

I Volt mener vi ikke at Danmarks potentiale frigives ved at gældsætte den næste generation!

Dansk Erhverv har foreslået at gøre SU på Kandidatdelen på de videregående uddannelser til rentefri-lån i stedet for stipendier. Vi i Volt mener det er regressivt.

Vi er endnu mere skuffede for man skulle tro, at med alle de resourcer, som Dansk Erhverv har til rådighed så burde de kunne gøre det meget bedre!

Sådan beskriver Dansk Erhverv sig selv på deres hjemmeside:

"I Dansk Erhverv handler vi hver dag på vegne af 18.000 medlemsvirksomheder og flere end 100 brancheforeninger. Vi er erhvervsorganisation og arbejdsgiverforening for et af verdens mest handlekraftige erhvervsliv. Vi tilbyder rådgivning inden for medarbejder- og virksomhedsforhold og politisk gennemslagskraft. Vores indsatser bygger på medlemmernes aktive deltagelse i netværk og udvalg."

Dansk Erhvervs hjemmeside: Om Dansk Erhverv

Men i deres udspil fraskriver de sig medansvaret for at optage nyuddannede kandidater:

"Der er stadig for mange uddannelser med stor ledighed, og det er ærgerligt for både samfundet og den enkelte."

Dansk Erhvervs pressemeddelelse om deres SU-forringelser

Så vi spørger: hvorfor ikke byde ind med deres 18000 medlemmernes aktive deltagelse og finde kreative løsninger for at optage disse nye kandidater?

Man kunne udvikle introstillinger, mentorordninger og mere aktivt hjælpe med at formidle overgangen fra studier til erhvervslivet? At komme ind på arbejdsmarkedet er et samspil mellem erhvervslivet og den enkelte.

Forskere og undervisere gør deres for at levere de bedste kandidater, SU gør det muligt for studerende at suge al den viden til sig de kan - i stedet for at hente kaffe og lave powerpoint-præsentationer.
Ærlig talt, at foreslå at gældsætte de studerende før de overhovedet har søgt et job virker ikke særligt progressivt.Det ligner snarere et slet skjult forsøg på at få billig, veluddannet arbejdskraft og gældsætte den næste generation.
Det kan ikke være statens opgave at gældsætte studerende fordi erhvervslivets lobbyorganisation ikke er kreative nok💜

Vi i Volt har en vision for Danmark - vi ser ud over Danmarks grænser og ser danske kandidater kendetegnet ved, at tænke kreativt, løsningsorienteret og frit, fordi de har fået den bedste start på livet! 🥇De bedste fordele og de bedste muligheder og det forpligter.

Vi mener også at fremtidens arbejdsmarked kræver nytænkning på næsten samtlige parametre!

Vi digitaliserer, vi bliver flere på kloden og derfor skal vi også tænke derefter. 30-timers arbejdsuger, decentraliserede arbejdspladser, kreative løsninger - fremtidens arbejdsmarked bliver anderledes end industrisamfundets og derfor skal vi gøre overgangen fra studie til erhverv meget bedre og det begynder ikke med gældsætning af den studerende.

Viden er et såkaldt offentligt gode, dvs . at mængden af viden (i modsætning til fx almindelige forbrugsgoder) til rådighed for andre ikke reduceres, ved at en yderligere person gør brug af denne viden . Det samfundsøkonomiske afkast af uddannelse vil derfor typisk være større end det privatøkonomiske afkast, og det giver et argument for offentlig intervention

Rockwool-fondens analyse: Afkast af uddannelse, 2018