Vi Har Brug for et Permanent Uvildigt Juridisk orgen

Vi Har Brug for et Permanent Uvildigt Juridisk orgen

17. jan. 2021 21.40.29 UTC
Statement - uvildigt juridisk organ

Rigsretssager skal være uafhængige af Folketinget

Opdateret: 30. november 2021

Minksagen og Støjberg-sagen viser at retsstaten Danmark har brug for et permanent uvildig juridisk organ!

For når det i sidste ende er et flertal i Folketinget, der kan beslutte om der skal rejses en rigsretssag, så kan Folketinget tillade sig at ignorere kommissioner, ignorere den uvildige juridiske vurdering og ignorere den offentlige mening.
Folketinget kan forhaste en sag, de kan forhale en sag.


Det danske demokrati har set for mange uregelmæssigheder til at vi kan lade stå overhørigt.

Andre lande har uafhængige domstole og vi mener det er på tide, Danmark også får en.

Støjberg-sagen : Her blev forslaget om en rigsretssat fremsat af regeringen efter en 11 måneders efterforskning - Instrukskommissionen. Selve forslaget blev behandlet over fem kalenderdage.

Ikke desto mindre stemte 30 imod en rigsretssag, alle fra de nationalkonservative partier Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti, der offentligt støttede Støjberg.
Ikke af juridiske eller andre retslige årsager bundet i en egentligt tvivl om skyld, men grundet politisk overbevisning og ideologi. 

Mink-sagen: Her skulle der et Borgerforslag til før man overvejede en rigsret.
Det blev støttet af en bred skare i Folketinget, idet repræsentanter fra Socialdemokratiet selv, Venstre, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Enhedslisten, Konservative, Nye Borgerlige, Liberal Alliance, Alternativet, Inuit Ataqatigitt samt to medlemmer af De Frie Grønne - præsenterede Borgerforslaget i Folketinget.

Mink-sagen har på mange måder vist sig at have omvendt fortegn - borgerne i Danmark ønskede en rigsretssag før man havde nedsat en Kommission - og her stemte Konservative, Venstre, Liberal Alliance, Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti og Inger Støjberg for en Rigsretssag. Regeringen og støttepartierne stemte imod en Rigsretssat og nu er
Minkkommissionen godt igang med deres arbejde.

Ingen kan pålægges at vurdere egen skyld - det er på tide at få et rigtigt, uafhængigt juridisk organ, der sikrer Retsstatens virke i Danmark.

Tilbage under Instrukskommissionen beklagede den tidligere undervisningsminister og nuværende præsident i Nordisk Råd, Bertel Haarder, at Inger Støjberg ikke bare havde sagt undskyld:

Unsupported Embed https://www.facebook.com/BertelHaarder/posts/4296754190354021

“Havde hun da bare sagt undskyld i tide.”

Det viser at det er vanskeligt at sætte loven over personlige kontakter - for ville en undskyldning have været nok for bevidst at have løjet over for Folketinget og misledt vores folkevalgte, velvidende at det hun gjorde var stik imod loven?

Så derfor er det måske ikke så overraskende at mange danskere drog et lettelsens suk, da Rigsretssagen blev en realitet så vi kan få prøvet sagen juridisk.

Men det kunne meget vel have gået anderledes. At politiske kollegaer på tværs af partier og politisk ståsted af den ene eller anden strategiske, eller personlige, årsag ville holde hånden under Støjberg og undgå en rigsretssag for enhver en pris ved at stemme imod, trods det, at det er i en sag hvor alle uvildige juridiske instanser peger på at der er grundlag for en rigsret.  

Ordet Forfatningsdomstol er blevet luftet en del af de andre partier på de sociale medier, men forslaget er et luftpude for vi har ingen egentlig forfatning i Danmark.

Vi i Volt Danmark foreslår derfor oprettelsen af et permanent uvildigt juridisk organ, som handler parallelt med de enkelte ministeriers embedsværker til at overse at vores folkevalgte ministre overholder loven. 

Denne løsning har Instrukskommissionen vist mulig og Minksagen har vist at den er nødvendig. Det sikrer at embedsværkets generalister kan rådslå sig eksternt og kan stå imod såfremt en magtfuld demagog bliver stemt ind. 

Derfor kan oprettelsen af sådant et organ kun gå for langsomt, for ingen er hævet over loven - og slet ikke i en krisesituation.


Kathrine Richter & Alexander Nielsen
Forpersoner af Volt Danmark