Volt France - Politique cohérente à la frontière ukrainienne

Volt om Ukraine

Volt Europa om UkraineVælgererklæring

Du kan følge Volt Ukraine idag!

Volt har en vision for Europas fremtid - se vores EU reform politik her.

Som risikoen for russisk aggression mod Ukraine vokser, skal vi huske på at dette ikke alene drejer sig om Ukraines ukrænkelige ret til selvstændighed. Det drejer sig om hele Europas sikkerhed og fremtiden for den regelbaserede verdensorden.

Derfor bør det europæiske svar på de voksende spændinger mellem Rusland og Vesten være én, der udviser enhed og styrke. Et svar, som på den lange bane kan lede vores kontinent mod strategisk uafhængighed.

I lyset af den aktuelle udvikling opfordrer vi i Volt Europa den Europæiske Union og dens ledere til at reagere hurtigt og hensigtsmæssigt med en sammenhængende EU-Rusland-politik, der baseret på de følgende 5 punkter:

  1. Finde en fredelig løsning:Krig er konsekvensen af fejlslået diplomati og skal undgås. Volt kræver af Den Russiske Føderation - også i de russiske borgeres og den russiske økonomis interesse - at stoppe truslen mod Ukraines territoriale integritet.
  2. Godt igang!
    Nye og flere sanktioner: i koordination med USA, NATO og andre partnere bør vi højne omkostningerne for den russiske regering så meget som muligt, hvis denne gør alvor sine trusler og invaderer Ukraine.
  3. Stoppe Europas afhængighed af russisk gas: EU bør hurtigst muligt træffe foranstaltninger for at reducere importen af russisk gas ved bl.a. at tage ambitiøse skridt mod at opskalere sine egne nul-emissionsenergikilder.
  4. Støtte til de ukrainske myndigheder i deres reformbestræbelser:EU bør fortsat støtte Ukraines økonomiske og politiske reformer i overensstemmelse med de retningslinjer, som lagt ud i Associeringsaftalen fra 2017.
  5. Fortsat humanitær støtte: I tilfælde af en invasion vil næsten 3 millioner mennesker i det østlige Ukraine har behov for humanitær bistand.
    EU må og skal gøre sit ypperste for at hjælpe og afværge en humanitær krise.
  6. Og endeligt opfordrer Volt Europa til oprettelsen af et egentligt europæisk forsvar, så vi på mellemlangt og langt sigt kan sikre både EU og Ukraines sikkerhed samt stå vagt for vestlige værdier og demokratiet, overfor de stigende trusler fra verdens autokratier.

Her kan du yderligere læse om Volt Europas https://www.volteuropa.org/European-Response-At-The-Ukrainian-Border