Volt Foreslår Ny Sprogstrategi for Danmark!

Volt Foreslår Ny Sprogstrategi for Danmark!

17. aug. 2020

Volt foreslår engelsk og rigsfællesskabssprog på officielle hjemmesider!

For at samarbejde bedst muligt er det vigtigt at alle har adgang til den samme information. Covid-19 har vist os, at vi ikke kommunikerer effektivt, når vi ikke inkluderer flere sprog på lige fod med dansk på vores officielle hjemmesider. Det påvirker vores evne til at reagere kollektivt og det forringer vores forventninger til hinanden.

Lad os forbedre vores samarbejde og blive bedre til at hjælpe hinanden!

Volt foreslår derfor en ny, simpel sprogstrategi:

  • Alle officielle hjemmesider skal oversættes 1:1 til grønlandsk, færøsk og engelsk
    Vi er en del af et rigsfællesskab og det skal vores officielle hjemmesider reflektere. Derudover er vi en del af verden og derfor skal man kune forvente at indhente information på engelsk på lige fod med borgere, der kan læse dansk.
  • Løbende oversættelse af essentiel information til europæiske sporg via Europæiske Kommissions oversættelsestjeneste
    Tilgængelige resourcer anvendes ikke optimalt og information bliver ikke delt til alles bedste.
    Volt er et udadskuende parti - vi kæmper for samarbejde og et stærkt, fælles Europa, skabt for borgerne, af borgerne.

Kilder

Hvordan blev vi inspireret til dette forslag?

^

Maskinoversættelse er tilgængelig og dermed er der stor hjælp at hente ift at gøre europæiske sprog tilgængelige:
https://ec.europa.eu/info/resources-partners/machine-translation-public-administrations-etranslation_en

Integrations- og Udlændingestyrelsens hjemmeside er kun på dansk, men har dog leveret information om COVID19 på arabisk, dari, farsi, kurdisk, polsk, tigrinya, tyrkisk, somali, urdu og dansk. Men hvorfor leverer staten generelt ikke information på disse relevante sprog?
https://uim.dk/covid-19

Individuelle organisationer, såsom MINO.dk, har været nødt til at gøre statens arbejde i at informere minoriteter under Covid19
https://mino.dk/covid19/

Volt Danmark attending the annual Climate Peoples Festival in Denmark. Klimafolkemødet. September 2020. Middelfart, Denmark