Volt i Danmark

At dele de bedste ideer betyder både at kigge udad til andre og kigge indad og se, hvor vi skal forbedre os. Volt har et bredt politiske program, som tegner et billede af behov over hele Europa.

Vi er et europæisk parti med stærk lokal forankring og vi mener at 21. århundredes politik skal baseres på videnskab og bedste ideer, ikke ideologier. Her er vores danske prioriteter i punkt-form -kort fortalt: Hvad vil Volt Danmark kæmpe for:

Grøn bæredygtig økonomi kommer først

 • Stop støtte til fossile brændstoffer
 • Skab et stabilt, elektrisk netværk og samfund
 • Bæredygtigt landbrug
 • Cirkulær Økonomi
 • Klimasikkerhed og adaptation

Sikre sundhedssektoren for alle

 • Forbedre adgang til lægehjælp i hele Danmark
 • Forbedre aflønning og rekruttering
 • Støt effektivisering af indkøb og øg mulighed for behandling i udlandet
 • Styrk brugen af bedste løsninger fra udlandet

Stærke borgerne giver stærkere samfund

 • Frie og levende medier er nødvendige
 • Gennemsigtighed i vores institutioner og fjernelse af Offentlighedsloven!
 • Borgersamlinger skal på (hver)dagsordenen
 • Det skal være nemt at søge EU-midler!

Vi skal være økonomisk progressive!

 • Fremtidens arbejdsmarked skal understøttes
 • Beskatning over grænser skal gøres nemmere
 • Nye boligformer som økonomisk driver

Uddannelse er starten på fremtiden

 • Folkeskolereformen skal udfordres, elever først!
 • Børn med særlige behov skal støttes mere!
 • Flere lærecentre med online læringsmuligheder
 • Øg universiteternes kapacitet og slip forskningen fri!

Mere Danmark i Europa

 • Forbeholdene skal fjernes
 • Bak op om en paneuropæisk flygtningeplan
 • Fjern grænsekontrol!