Smart Stat

Del af Volt Europas 5+1 politiske udfordringer

En innovativ stat tager sig af sine borgere og er samtidig klar med fleksible løsninger. Vi vil derfor styrke både vores digitale OG vores menneskelige løsninger.

En innovativ stat forbedrer vilkårene for samfundet som helhed og drager fordel af dets udvikling. Det betyder, at der skal fokuseres på infrastruktur, lige adgang til tjenester og læring fra andre.

Volt Danmark vil fokusere på at forbedre vilkårene for at få en uddannelse ved at skabe mod i Danmark til at se fremad og investere i mere fri forskning. Volt vil styrke alle dele af uddannelsessystemet.

Det betyder større adgang til vejledning og rådgivning, så vi bliver mere bevidste om vores muligheder, og vi vil sætte kritisk medieforbrug på dagsordenen.
Sprogundervisning er en vigtig del af vores uddannelsessystem, og det gælder også for indvandrere i Danmark. Dansk som fremmedsprog skal være gratis og tilgængeligt, for sproget er en indgang til at forstå et lands kultur.

Sikker deling af sundhedsdata skal ledsages af ressourcer, der ikke svigter patienterne eller vores værdifulde plejere på alle niveauer.
Volt ønsker et sammenhængende samfund, der giver borgerne mulighed for at give dem mulighed for at bidrage med nye idéer og løsninger, hvor det giver mening.

Lad os skabe en Smart fremtid!

YouTube: Smart State | Volt Europa 5+1 Challenges

Sundhedsvæsenet

Vores sundhedsvæsen skal være det bedste!

^

Både på det digitale plan, det personalemæssige og det indkøbsmæssige. Medicin skal indkøbes mere effektivt så det ikke skærer så meget i bundlinien og vi kan kigge på Norge som eksempel. Det skal ikke kunne lønne sig at fyre plejepersonale for derefter at ansætte dem som vikarer og der skal være en mere effektiv screening-process af udenlandsk uddannet plejepersonale, så vi hurtigere kan få folk, der er egnet i arbejde og også kan udelukke dem, der forbryder sig mod lægelige principper.

Vi går ind for gennemsigtighed i udbudsprocesser og vi går ind for åben kritik af systemer og vores sundhedssystem skal forbedres ved at lytte til dem, der arbejder i det og så skal politikerne levere pengene.

Digitalisering

App-udvikling skal være en hverdagsting!

^

Kodning og appudvikling er fremtiden og vi ønsker at demokratisere adgang til den viden. Vi ønsker at støtte lokale organisationer, der leverer uddannelse og træning og vi vil investere i materiale og muligheder for at app-udvikling bliver så nemt som at skrive en formatteret email.

Vi forestiller os en digital taskforce, der via borgermøder og praktiske besøg opsøger borgernes behov og derefter sender borgernes ideer i udbud. Vi ønsker at gøre borgerne til interessenter i ideerne og derfor ønsker vi at understøtte et vundet udbud med mulighed for at købe idemagerne fri til at deltage i udviklingen.

Støt Specialklasser og eleverne!

^

Vi ønsker at styrke specialklasserne og det gør vi ved først at styrke de uddannelser, der klæder pædagoger på til at tage vare på dem, der møder livet med de største udfordringer. Vi skal samtidig styrke folkeskole- og gymnasielærerne så de kan styrke deres elever i at skabe et givende og opbyggende skolemiljø med respekt for forskellighed og ro til at lære.

Ved at styrke og øge mulighederne for børnene så tager vi os også af forældrene og vi styrker underviserne, lærerne og pædagogerne. Hermed ønsker vi at danne en tryg ramme for dem, der starter med lidt flere vanskeligheder end andre.

Hvordan kan vi ellers få en Smart Stat?

  • Danskundervisning skal fortsat være gratis og gøres bedre!
  • Vi skal investere i uddannelse generelt, ikke spare!
  • EU-midler til forskning skal ikke udløse besparelser, derimod skal Danmark matche op til 50% af midler fået fra EU. Det sikrer at EU-midler bruges til forskning og Danmarks investeringer går til vedligeholdelse og udvikling af vores forsknings- og uddannelsessektor
  • Transport skal være el-dreven og den diesel-drevne bil skal udfases.
  • Masser af forskning i atomare løsninger - særskilt med fokus på udvikling af næste generations reaktorer (RMSL) og opbevaring af atomaffald 
  • Korruption må ikke tolereres. Vi ønsker at styrke politiets indsats overfor anklager om korruption og vi ønsker at styrke Whistleblower-beskyttelsen.
  • En smart stat støtter sine kunstnere og vi ønsker at øge kulturstøtte til museer, kunstnere og formidling af kunst.
  • Specialundervisning og Mentorskab skal styrkes og være aktive komponenter i vores børns skoledag.
  • Vi støtter også øgede cigaret- og alkoholpriser, da misbrug af begge kan føre til alvorlige sygdomme, kognitive og fysiske skader og reducerer livskvalitet i værste fald. Øgede priser skal ledsages af aktive stop-rygekurser og aktiv formidling af skaderne ved at ryge.
  • Arbejd for at afkriminalisere brugen af stoffer som vi har set det virke i Portugal.