En Vision for Danmark i Europa

En Vision for Danmark i Europa

21. jul. 2020

Volt Ønsker Et Stærkt Lokalt og Føderalt Europa

En vision for Danmark i Europa i anledning af Volt Danmarks 2-års dag, d. 21. juli 2020.
af Kathrine Richter, forperson

Jeg ønsker et stærkt lokalt og føderalt Europa.

Alle burde stille sig selv følgende spørgsmål: hvad vil vi egentlig med Europa?

Dét er det ledende spørgsmål, som har fulgt mig under disse Europæiske Råd-forhandlinger. Netop nu sidder nationale ledere med deres udstukkede mandater og forsøger at presse andre landes ledere til at indgå et kompromis, der i sidste ende gør tabere af os alle.

Og hvor efterlader det Europa og den europæiske ide?

Jeg skriver dette som leder for det paneuropæiske parti Volt i Danmark og jeg skriver, fordi visionerne for Danmark og for Europa absolut mangler i den overvejende politiske diskurs. Politiske ledere går fra krise til krise, fra flygtningekrise til miljøkrise til sundhedskrise – men hvor er visionerne for fremtiden?

Min vision for Europa er et fælles Europa. Ikke 27 individuelle lande med hver vores afgrænsede forståelser for, hvad der er muligt, men et Europa, der forestiller sig hvad 500 millioner mennesker kan skabe i fællesskab. Et Europa, hvor europæere knyttes til hinanden via uddannelse og arbejdsmuligheder, hvor sprogkundskab styrker vores evner til at forstå og skabe venskaber og hvor vi har en klar forståelse af, hvad der kan løses lokalt og hvad der skal løses føderalt.

Når forurening flyder over grænserne, så har vi brug for føderale retningslinier. Når vi ser en stigning i højresvingsulykker, så skal vi have lokale løsninger for at reducere uheld.

Min vision for et føderalt Europa er lige så tæt forbundet med et stærkt lokalt Europa, hvor borgere har en stærkere stemme, hvor social innovation bliver en del af hverdagen og hvor folkevalgte er tilknyttet deres vælgere, ikke deres parti.

Og lad os her huske at politiske partier ikke nævnes i den danske grundlov. Det er bare sådan demokratiet har udviklet sig. På nuværende tidspunkt står der heller intet skrevet om paneuropæiske partier, men også dét er ved at ændre sig.

For vi er flere, der føler os europæiske. Ligesom vi føler os tilknyttet til vores boligforening, vores sportsforening, vores vennekreds – så er der lige så meget data, der viser hvordan Danmark drager fordel af en europæisk medlemsskab. Men min vision for Europa er ikke baseret på handelskvoter og salgstal.

Min vision er til dels baseret på en frygt for at de talrige erfaringer, som vi i Europa har gjort os efter århundredes krig, undertrykkelse, udvikling og lærdom går tabt. Tabt i en malstrøm af genfunden nationalisme. For det er ikke bag handelsmure eller grænsebomme, at udvikling finder sted – det er i mødet med andre ideer, i en verden, der er i stand til at tale sammen!

Og netop når vi ser udviklingerne i Kina, i USA, i Sydamerika eller Rusland må vi ikke forfalde til splittelse. Det er ikke nu vi skal forfalde til nationalistiske narrativer fordi de på den korte bane er nemmere at kommunikere. Vi har netop nu, og har haft i mange år, brug for et stærkere Europa, med institutioner der står for og udlever europæiske værdier. Vi har brug for at vores dyrekøbte erfaringer gør sig gældende langt ind i fremtiden.

Og her mangler et Europa af nationer et særligt element: Evnen til at se udover partipolitisk kommunikation, nationalistiske narrativer og en forestillet frygt for det ukendte.

Min vision for Europa er altså både føderal og lokal – mit Europa er fuld af borgere, der har redskaber til at organisere sig og blive hørt; hvis folkevalgte ikke alene lytter, men handler i samspil med borgere for at implementere de løsninger, der skal til for at sikre en bæredygtig fremtid. Omstilling er ikke bare noget, der sker for andre – det er noget, vi alle skal være med til.

Jeg står heldigvis ikke alene med min vision for Europa – jeg deler den med europæere i Danmark og over hele kontinentet. Volt Europa er det første paneuropæiske parti og bevægelse. Vi stiller op til valg og vi bygger en ny politisk arena baseret på en samlet forståelse af Europa bygget på lokale og føderale styrker. Ved at dele vores bedste løsninger med generøsitet og velvilje, stille op til valg for at implementere de ideer og styrke det borgerlige europæiske fællesskab på tværs af grænser – så får vi et Europa, der går styrket ind i fremtiden og det er dét vi vil med Europa.