Volt i Danmark

At dele de bedste ideer betyder både at kigge udad til andre og kigge indad og se, hvad vi kan dele ud af. Sådan skaber vi en ny form for politik og et stærkere Europa.

Vi er et europæisk parti med stærk lokal forankring og vi mener at 21. århundredes politik skal baseres på videnskab og bedste ideer, ikke ideologier. Her er vores danske prioriteter i punkt-form -kort fortalt: Hvad vi vil arbejde for i Volt Danmark:

Vi har derudover nogle nationale prioriteter, som vi løbende arbejder med. Vi holder møder med interesserede organisationer, vi udvikler vores nationale partiprogram og

Prioritisér den Grønne bæredygtige økonomi

En lokal Green New Deal!

^
 • Stop støtte til fossile brændstoffer
 • Skab et stabilt, elektrisk netværk og samfund
 • Bæredygtigt landbrug
 • Cirkulær Økonomi
 • Klimasikkerhed og adaptation
 • Støtte bæredygtig energi med atomkraft

Stærke borgerne giver stærkere samfund

Lad os forbedre borgerengagement!

^
 • Frie og levende medier
 • Gennemsigtighed i vores institutioner og fjernelse af Offentlighedsloven!
 • Borgersamlinger skal på (hver)dagsordenen
 • Det skal være nemt at søge EU-midler!

Uddannelse er begyndelsen på Fremtiden

^
 • Folkeskolereformen skal udfordres, elever først!
 • Børn med særlige behov skal støttes mere!
 • Flere lærecentre med online læringsmuligheder
 • Øg universiteternes kapacitet og slip forskningen fri!

Sikre sundhedssektoren for alle

^
 • Forbedre adgang til lægehjælp i hele Danmark
 • Forbedre aflønning og rekruttering
 • Støt effektivisering af medicinindkøb og øg mulighed for behandling i udlandet.
 • Styrk brugen af bedste løsninger fra udlandet.

Vi skal være økonomisk progressive!

^
 • Fremtidens arbejdsmarked skal udvikles!
 • Beskatning over grænser skal gøres nemmere
 • Nye boligformer som samfundsøkonomisk driver

Mere Danmark i Europa!

^
 • Forbeholdene skal fjernes
 • Bak op om en paneuropæisk flygtningeplan
 • Fjern grænsekontrol!