Tænk globalt, handl lokalt -
Volt Danmarks kommunalvalgsprogram

Vi er Volt. Den eneste ægte europæiske politiske bevægelse. Vi er et parti, der blot er fire år gammelt, men vi er allerede aktive i 16 lande med folkevalgte på både lokalt, nationalt og europæisk plan. Fordi vores udfordringer er for store til at håndtere  alene, har vi den samme politik i hele Europa tilpasset lokale forhold. Vi har brug for mere samarbejde, borgere med stærkere demokratiske stemmer og et parti, der ikke alene lytter til borgerne, men som inddrager dem bredt i løsningerne på de små og store udfordringer, vi står overfor i vores samfund.

Volt vil forandre den måde, vi lever politik på. Vi tilhører ikke en ideologisk fløj, vi sætter vores lid til videnskaben, og mennesker, vi insisterer på at arbejde pragmatisk med reelle problemer, ikke de kosmetiske eller de polemiske. Ved at undersøge grundårsagerne vil vi løse de problemer, der opstår deraf. Uden ideologiske hængepartier, uden polemiske tiltag. 

Volt går til politik med et positivt og progressivt sind. Vi tror på at fremtiden er Made in Europe og at vores europæiske værdier er for værdifulde til at efterlade i et nationalistisk slæbespor. Vi ønsker at lede forandringen af vores samfund på en måde, så ingen bliver ladt tilbage. Vi stiller op til valg, så vi kan præsentere en ny måde at tænke på indenfor politik. Vi tager ansvar og insisterer på dialog og på at inddrage de bedste erfaringer fra hele verden i vores løsningsmodeller. 

Volt er paneuropæisk netop fordi vi insisterer på at udvikle vores politik i fællesskab. Vi er grænseløse i vores tankegang: Ud over kommunegrænser, ud over nationale grænser; Vi har et internationalt udsyn fordi vi lever i en global verden og derfor har vi brug for folkevalgte, der opererer og agerer internationalt.

Med mod, energi og overbevisning vil vi gøre tingene anderledes og beholde Danmark på et fælleseuropæisk spor. Volt er aktiv i alle EUs medlemsstater og vi samarbejder på tværs af grænser, fordi vores udfordringer ikke respekterer nationale grænser.
Klimaet, Covid-19, arbejdsmarkedets realiteter, flygtningestrømme og den teknologiske udvikling.
Disse er emner, som vi enten kan ignorere eller tage hånd om. Vi i Volt tager ansvar og livtag med disse udfordringer og vi vil have DIG med!
Vi stiller op til Kommunalvalget, fordi vi ønsker at styrke borgerne i Danmark og give flere en reel stemme i vores samfund. Vi ønsker at sætte vores danske ideer i spil med resten af Europa og løfte borgernes stemme på lokalt, nationalt og europæisk niveau. 

Derfor går vi til valg for klimaansvarlighed, demokratisering og en økonomi, der passer til det 21. århundrede. 

Læseguide

Sådan forstår du vores program

^

I Volt har vi inddelt vores visioner så de rækker på tværs af det klassiske politiske spektrum. Det har vi gjort fordi vi baserer vores værdier på de grundlæggende europæiske værdier: menneskerettigheder, menneskets værdighed, demokrati, frihed, lighed og retsstaten. Vi definerer vores udfordringer som følger:

 • En Innovativ Stat

I vores globaliserede verden har vi behov for at være på forkant med digitalisering og internationalisering. Det kræver at vi skaber muligheder for livslang læring og udvider vores digitale kapacitet. Vi ønsker derfor både at styrke vores digitale OG vores medmenneskelige løsninger.
Volt ønsker et sammenhængende samfund, der giver magt til borgerne og muligheden for at byde ind med nye ideer og løsninger der, hvor det giver mening.

 • Økonomisk genfødsel

Vores økonomi forandrer sig og vi må tilpasse os. Vi skal forbedre vores deleøkonomi og vores arbejdsforhold, så de passer til den måde vores samfund nu er indrettet. Vi ønsker at forbedre mulighederne for små- og mindre virksomheder i opstartsfasen ved blandt andet at fokusere meget mere på Open Source software-løsninger og vi skal gøre op med de ideologier fra det 20. århundrede, som holder nye løsninger tilbage.

 • Social Lighed

Vi har store udfordringer, som vi skal tackle i fællesskab og derfor tager vi social ulighed alvorligt. Ved at bekæmpe racisme, diskrimination og beskytte LGBTIAQ+ rettigheder kæmper vi for et stærkere samfund. Bred adgang til boligmarkedet, uddannelse og udvikling styrker grundlaget for et stærkt samfund, der ikke lader nogen i stikken.

 • Global Balance

At skabe global balance kræver en cirkulær økonomi og en gennemgang af vores forbrug. Det kræver, at vi som borgere ses som en aktiv del af løsningen og at man fra politisk hånd gør det muligt for borgerne at kunne træffe klimarigtige valg i hverdagen.

 • Aktivt Medborgerskab

Vores største udfordring er, at vores demokrati er under angreb. Verden står over for alt for store udfordringer til at vi borgere blot kan se passivt til, derfor  ønsker vi at borgerne spiller en mere aktiv rolle - derfor vil vi i Volt genskabe foreningslivets rolle i de demokratiske processer, introducere borgersamlinger og øge gennemsigtigheden!

Innovativ Stat

^

I kampen mod klimaforandringerne finder mange af slagene sted i byerne og vi kan gøre store indhug i vores udslip gennem bedre renoveringsprojekter, ved at gentænke måden vi afkøler vores byer på og ved at elektrificere vores transportsystemer. På by- og kommunalt plan vil Volt derfor kæmpe for smartere boliger og byggeteknikker samt mere variable og smartere transportsystemer. Dette vil vi gøre i tæt samarbejde med byer fra hele Europa for at ibrugtage kontinentets bedste løsninger.

Digitalisering og internationalisering er en del af denne udvikling, hvor vi udveksler ideer, deler løsninger og samarbejder bredt for minimum at nå Paris-aftalens mål. 

Disse er Volts fokusområder på kommunalt plan:

 • Prioritere intelligente renoveringsprojekter
 • Styrke internationalisering ved at styrke tilgang til viden
 • Gå fuldt ind i C40-samarbejdet mellem byer i verden og styrke internationalt samarbejde på by-niveau.
 • Støtte kodning og IT-kundskab i alle aldre
 • Fortsat støtte til elektriske biler og elektrificeringen af vores bilflåde
 • Smarte vejsystemer der kan reducere luft- og støjforurening og måske endda lade vores biler under kørsel

Økonomisk Genfødsel

^

Digitale platforme muliggør nye arbejdsformer. Fleksible og kreative jobmuligheder har idag en anden værdi end dem vi kender fra industrisamfundet. Vi har også en mere global og international økonomi og den frie bevægelighed indenfor Europas grænser gør, at vi er nødt til at tænke på nye måder for at sikre fair arbejdsforhold. 

Andelstanken og deleøkonomien ligger tæt op af hinanden, og det vil vi gerne udforske mere i Volt. Mikroandele kan gøre det muligt for den næste generation at få foden indenfor på bolig- og andre ejermarkeder samtidig med, at det kan styrke den grønne økonomi. 

Vi ønsker også at undersøge muligheden for nye former for virksomheder. Kulturen har lidt et knæk under Covid-19, så lad os udforske mulighederne for hvordan borgere og kunstnere kan hjælpe hinanden, knytte bånd og udvikle hinanden.

Disse emner vil derfor være på Volts kommunalplan:

 • Styrke og udvikle Fremtidens Arbejdsmarked med lokale arbejdsmarkedsaftaler.
 • Arbejde for en ansvarlig og bæredygtig deleøkonomi.
 • Lancere fysiske CBD butikker på forsøgsbasis.
 • Afholde borgerdrevne musik- og kunst festivaler.

Social Lighed

^

Der er strukturelle uligheder i samfundet, som vi fortsat kæmper med, og her står Volt fast: diskrimination kan ikke tolereres og alle os borgere skal have en fair mulighed for at komme ind på boligmarkedet, på jobmarkedet, have adgang til sundhedsløsninger og blive taget alvorligt i kampen for retfærdige løsninger.

Volt vil derfor kæmpe for social lighed på flere fronter med et overordnet fokus på sundhed, retfærdighed og strukturelle forandringer, så vi kan tage fat i problemernes rod, i stedet for at symptombehandle.

Volt vil arbejde for:

 • Nye sociale boligformer til fair og overkommelige priser
 • Støtte til Housing First-programmet til at tackle hjemløshed
 • At standse mobning ved at styrke undervisere og kommunale instanser effektivt
 • At bekæmpe menstruations-fattigdom
 • At tænke kreativt og øge muligheden for flere og bedre sportsfaciliteter i byen
 • At promovere en ansvarlig alkoholkultur blandt unge ved blandt andet at inddrage dem som ligeværdige borgere

Global Balance

^

Vi er i et globalt kapløb med klimaforandringerne. Så længe vores forbrug strækker sig ud over vores grænser, så mener vi i Volt, at vi er forpligtet til aktivt at omstille vores hverdag til en grønnere, mere vedvarende og bæredygtig livsstil. Det bliver svært for vi har alle etableret visse vaner, og derfor går Volt stærkt ind for aktiv inddragelse af borgerne i diskussioner om fremtidens lokalmiljø.

Vi står over for en transportrevolution mens biodiversiteten er i tilbagegang. For at sikre den ene og forhindre den anden kræver det en fælles indsats. Det mener vi i Volt at vi bedst gør ved at knytte bedre bånd i lokalsamfundet, hjælpe hinanden med at foretage de bedste valg for fremtiden og kræve at vores kommuner stiller de bedste rammer til rådighed for at træffe de rigtige, klimavenlige og globalt ansvarlige valg.

Volt har derfor følgende emner på dagsordenen:

 • Støtte og udvikle flere Super Bike Paths, særskilt med henblik på el-cykler
 • Støtte til at etablere flere bio- og lokalmarkeder samt styrke lokale forretningers muligheder
 • Hjælpe med at udvikle flere offentlige transportalternativer til forbrændingsmotordrevne køretøjer
 • Fortsætte med at presse på for den bedst mulige affaldssortering
 • Skabe Biodiversitets Kommandoteams til at accelerere lokale forgrønningsprojekter
 • Søge at udvikle offentligt-privat samarbejde for at få flere solceller på offentlige tage

Aktivt Medborgerskab

^

I Volt er borgerinddragelse det vigtigste for demokratisk udvikling. Da vores samfund står over for enorme udfordringer, er det vigtigere end nogensinde før, at vi sikrer, at alle er med. Derfor støtter vi borgersamlinger og vi vil sikre mere gennemsigtighed. Som folkevalgt repræsentant er tillid ikke noget, man har krav på, men noget man opnår. Det er på tide at støtte op om institutioner såsom Borgerrådgiveren, fjerne Offentlighedsloven og styrke lokale medier.

Vi vil derfor arbejde for følgende:

 • Demokratihuse og fælles mødesteder for foreninger og frivillige
 • Øget gennemsigtighed for borgere
 • Borgersamlinger til de store spørgsmål
 • Sætte danske byer og kommuner i kontakt igennem det europæiske Twinning program
 • Oprette et kontor, hvor lejere kan deponere deres depositum for at undgå at blive snydt af udlejere
 • Styrke lokale medier ved at fastlægge en fast procentdel af kommunalbudgettet til medieudvikling